pietricica turism

”Ceahlăul” își face o datorie de onoare în a continua această rubrică în cinstea tuturor celor care au promovat sportul nemțean, sportivi, antrenori, ”sponsori”, ziariști sau, pur și simplu, iubitorii ai sportului. Este interesant și plin de învățăminte să poți vedea începuturile unui fenomen, să vezi entuziasmul, dar și greutățile, să constați continuitatea, dar și eșecurile, să urmărești traiectoriile unor personalități complexe. Sportul nemțean, credem noi, merită acest efort, atât cât putem noi să-l facem și așteptăm alături pe oricine are date interesante care să se integreze în acest demers. (A. MOISE)

VOLEI

victorita afloarei andronic

Mai multă atenție sportului școlar!

La sfârșitul săptămânii trecute, în sala sporturilor din municipiul Roman, 6 echipe reprezentative de fete și băieți ale orașelor Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț, și-au disputat șansele de calificare în divizia școlară și de juniori la volei, întrecându-se în cadrul etapei județene. După două zile de dispute care – trebuie să mărturisim de la bun început – nu au atins în general un nivel tehnic și spectacular de natură să ne satisfacă, echipele Liceului nr. 1 ale orașului gazdă au reușit să-și impună superioritatea, valorificând și avantajul terenului. Iată de altfel și configurația finală a clasamentelor:

* feminin: 1. Liceul nr.1 Roman, 2. Liceul Târgu Neamț; 3. Ceahlăul Piatra Neamț;

* masculin: 1. Liceul nr. 1 Roman; 2. Liceul Târgu Neamț; 3. Liceul nr. 2 Piatra Neamț.

Turneul echipelor feminine, deși a reunit formațiile unor licee cu renume și prestigiu, la care s-au adăugat junioarele clubului Ceahlăul antrenate de Victoria Andronic a fost de un slab nivel tehnic, vădindu-se clar stadiul necorespunzător de pregătire al majorității jucătoarelor, care au manifestat serioase lipsuri în ceea ce privește preluarea mingii, efectuarea paselor, blocajului și atacului, sau chiar executarea serviciului. În aceste condiții, este de la sine înțeles că aspectul spectacular al partidelor a fost aproape absent, întâlnirile fiind foarte puțin generoase și din acest punct de vedere. Încercând totuși să evidențiem câteva jucătoare participante la această competiție vom cita numele elevelor: Doina Popovici din Roman, Rodica Croitoru și Prexeda Dudeș din Târgu Neamț și Elena Robu de la Ceahlăul Piatra Neamț. La băieți, întâlnirile au avut un nivel tehnic mai ridicat, caracterul spectacular satisfăcător, iar publicul destul de numeros. Deși s-a clasat pe locul secund echipa elevilor din Târgu Neamț este cea care a dovedit o pregătire mai bună, fiind întrecută cu mare greutate, la capătul unui meci aprig disputat, de către echipa liceului romașcan, care a câștigat cu 3-2 (-12, 9, 3, -11, 6). Considerăm să menționăm și de această dată numelor unor jucatori talentați: N. Scurtu și Gh. Pintea din Târgu Neamț și Mircea Robu din Roman. Semnalăm, cu surprindere, lipsa echipelor de elevi și eleve ale liceelor din Bicaz, Roznov și Borca, care nu-și prea fac simțită prezența în cadrul competițiilor organizate la nivelul sportului județean. Este neplăcut să constatăm că într-o competiție voleibalistică județeană rezervată elevilor din liceele de cultură generală s-au înregistrat participări deficitare și la nivelul calitativ, dar și la cel cantitativ. Mirarea ne este cu atât mai mare, cu cât în discuție se afla un sport cu reale tradiții în județ, un sport care poate fi lesne practicat la nivelul școlilor generale și al liceelor. Se pare că lipsește un bun primordial și absolut necesar pentru înregistrarea unor rezultate mulțumitoare, o preocupare din partea cadrelor de specialitate pentru atragerea copiilor spre practicarea sportului în formele sale competiționale. Regretăm că la toate deficiențele semnalate trebuie să consemnăm și una organizatorică: elevii sosiți la Roman au avut de întâmpinat greutăți în privința cazării și servirii mesei din cauza superficialității cu care a fost privit acest aspect al competiției de către organele de învățământ. (Gheorghe Ciupercă, Ceahlăul, marți, 6 ianuarie 1970)

SPORTURI DE IARNĂ

schi vechi 01

Din calendarul competițiilor de iarnă

CJEFS Neamț în colaborare cu celelalte organe cu atribuții în domeniul educației fizice și sportului, a căutat anul acesta să organizeze activitatea sportivă și turistică de iarnă în așa fel, încât să cuprindă un număr cât mai mare de tineri și oameni ai muncii în acțiunile prevăzute de calendarul competițional, să asigure condiții materiale corespunzătoare și să dezvolte activitatea de performanță în domeniul sporturilor de iarnă. Aceasta, cu atât mai mult, cu cât – fața de posibilitățile județului nostru – se face încă prea puțin. Am vrea să subliniem în primul rând că nu a existat anterior o preocupare continuă pentru organizarea cu regularitate a concursurilor de către asociațiile sportive, școli generale și licee. De asemenea, nu a existat suficientă preocupare pentru participarea la concursurile organizate deși pentru mobilizarea iubitorilor de schi și săniuș la asemenea competiții eforturile necesare sunt minime, dată fiind popularitatea și atractivitatea unor astfel de forme competiționale. Deficiențe se manifestă și în ceea ce privește mobilizarea fetelor în practicarea sporturilor de iarnă, organizarea concursurilor de schi-fond și patinaj, toate aceste lipsuri fiind oglindite și prin numărul mic de secții de schi ale asociațiilor sportive din județ care sunt afiliate la FR de Schi. Ținând seama de condițiile naturale și de posibilitățile materiale ale asociațiilor, unităților și școlilor din județul nostru, în sezonul acesta se va pune un accent deosebit mai ales pe dezvoltarea continuă a bazei de masă prin organizarea a cât mai multe concursuri de schi, săniuș și patinaj la nivelul școlilor, satelor, comunelor, orașelor și județului. Se va acorda atenție sporită pentru organizarea concursurilor “Olimpiada de iarnă a elevilor”, “Cupa Pionierului”, “Cupa tineretului de la sate”, “Cupa Unirii”, precum și a etapelor pe județ a campionatelor naționale pentru copii, juniori, școli sportive și a concursului dotat cu insigna “Fulgul de zăpadă” (toate aceste competiții se vor desfășura în perioada 8 ianuarie-30 martie 1970). (prof. Radu Toma, vicepreședinte CJEFS Neamț, Ceahlăul, miercuri, 7 ianuarie 1970)

SCHI

Deschiderea sezonului oficial de schi la Piatra Neamț

Comisia de schi a CJEFS organizează duminică, 11 ianuarie, pe pârtia Bahrin din masivul Cernegura concursul de deschidere a sezonului oficial de schi la Piatra Neamț. Sunt invitați să participe toți amatorii de probe alpine atât din municipiu, cât și din județ. Concursul va începe la ora 10. (Ceahlăul, sâmbătă, 10 ianuarie 1970)

ATLETISM

mihai mancas 02

Atletismul, sportul marilor noastre satisfacții

Pentru activitatea sportivă de performanță din județul nostru, anul care a trecut, rămâne, fără îndoială, anul atletismului. A fost singurul sport care ne-a oferit satisfacții veritabile, nu numai prin numărul de recorduri obținute, dar şi prin multitudinea de competiții complexe la care atleții nemțeni, în marea lor majoritate componenți ai Centrului de antrenament din Roman, s-au comportat meritoriu. În 1969, atleții noștri au stabilit nu mai puțin de 10 recorduri republicane de juniori, 6 recorduri republicane au fost egalate și s-au înregistrat peste 60 de recorduri județene. În etapele finale ale campionatului republican de juniori – categoriile întâi și a doua – sportivii Centrului de antrenament de la Roman au cucerit 11 titluri de campioni ai RSR și numeroase alte locuri fruntașe. Să începem cu multipla campioană națională de juniori – Mariana Filip, considerată pe bună dreptate sportiva nr. 1 a anului 1969 din județul Neamț. La categoria succeselor o urmează Constantin Nemeș, Eleonora Monoranu, Spicu Rașcu. Marianei Filip i s-a decernat și titlul de maestră a sportului, iar alți 6 sportivi au obținut categoria întâi de clasificare: Mihai Păduraru, Constantin Nemeș, Eleonora Monoranu, Monica Cocuț, Lăcrămioara Diaconiuc, Cornelia Bălău. Mai merită pomeniți și alți atleți care, prin contribuția lor, au reprezentat cu cinste selecționata județului în campionatul republican pe echipe al divizionarei B: Mihaela Loghin, Rodica Țarălungă, Elena Tărâță, Gh. Păduraru, Gh. Suman, C. Luca, Mihai Mancaș, Gabriela Ionel. Rezultatele deosebite obținute de Centrul de antrenament de la Roman se datorează în mare măsură muncii pline de tenacitate, susținute de antrenorul emerit O. Constantinescu-Nehoi, care a format, în lunga sa carieră de 20 de ani, peste 100 de campioni ai României. Progrese vizibile a înregistrat în 1969 și secția de atletism a CS Ceahlăul, antrenată de prof. Simion Blaga, de la care așteptăm rezultate cu mult mai bune anul acesta. (prof. Vasile Purcaru, metodist CJEFS Neamț, Ceahlăul, joi, 8 ianuarie 1970)

FOTBAL

cimentul bicaz 1986

Un campionat care trebuie să se reabiliteze…

Care a fost situația în turul campionatului județean de fotbal? Ilustrăm cu un fragment din scrisoarea primită din partea Comisiei de fotbal din cadrul CJEFS Neamț: ”Cu toate măsurile luate pentru ca pe stadioane atmosfera să fie de deplină sportivitate, o serie de asociații au făcut prea puțin în această direcție. «Pe primul loc» se situează Cimentul Bicaz, urmează apoi Autobuzul, Viitorul, Cetatea, echipe în cadrul cărora și-au făcut cel mai ușor loc elemente certate cu disciplina, oameni care nu au ce căuta în sport. Pentru aceasta, comisia a aplicat peste 25 de pedepse constând în suspendări de la o etapă pâna la un an. Multe echipe se fac vinovate de lipsa de interes pentru asigurarea desfășurării normale a jocurilor de campionat, terenurile prezentându-se jalnic: denivelate, nemarcate, fără plase la porți, neîngrădite corespunzător. Că «ceva e putred în…

campionatul județean de fotbal» au dovedit-o și abaterile disciplinare ale «cavalerilor fluierului», membri ai colegiului județean: arbitraje necorespunzătoare (Constantin Ceaușu, Vasile Buliga), întârzieri sau absențe de la teren (Mihai Socrate, Vasile Gherasim, Constantin Corbu, Eugen Matei). Pentru viitor Comisia județeană de fotbal și-a alcătuit un program vast de lucru, în care sunt cuprinse principalele probleme ale activității sale. În mod deosebit se va pune accent pe consolidarea organizatorică a secțiilor, pe dezvoltarea în continuare a bazei de masă a activități sportive, pe întregirea bazei materiale“. (Constantin Bostan, Ceahlăul, miercuri, 7 ianuarie 1970)

arhire nicolae

Ce s-a întâmplat cu echipa de fotbal Ceahlăul?

* răspund la întrebările noastre tovarășii Nicolae Arhire, președintele CS Ceahlăul și Constantin Blaga, vicepreședintele clubului

– De ce a fost nefastă perioada de pregătire a campionatului?

Nicolae Arhire: “Am organizat perioada de pregătire la Târgu Neamț la solicitarea antrenorului, care dorea să realizeze astfel omogenizarea – mai ales sufletească – a echipei. Pentru a urmări modul de desfășurare a pregătirii am delegat pe metodistul clubului, care a însoțit echipa având sarcina de a supraveghea respectarea programului de antrenamente stabilit în mod riguros încă de la Piatra Neamț. Deși au apărut numeroase indisponibilități, am considerat că nu este necesar să întrerupem această pregătire efectuată în deplasare, care se pare că a avut o întorsătură nefericită pe de o parte din cauza lipsei de exigență a antrenorului, iar pe de altă parte din cauza lipsei de exigență a metodistului nostru, prof. Florin Bălănescu”.

Constantin Blaga: “Totdeauna când se termină rău o acțiune, trebuie căutat… un țap ispășitor, deși la data organizării ei toată lumea era entuziasmată. Așa a fost și în cadrul programului nostru de pregătire la Târgu Neamț și al turneului de la Suceava, considerat necesar pentru verificarea potențialului de joc al echipei. Consider că principalul rău al acestei perioade l-a constituit nerespectarea programului de antrenamente, apariția unei stări de tensiune între jucători sau chiar între jucători și antrenor”.

– Ce explicații puteți da în “cazul Meder”?

Constantin Blaga: ”Meder a venit cu indicația de la București că poate să înceapă o pregătire progresivă; medical i-a recomandat activitate – și chiar susținută – pentru că nu avea nimic din punct de vedere fizic. În aceste condiții noi, clubul, am apelat la el să joace și pentru că era unul dintre oamenii de gol, dar și pentru a-l smulge odată din pesimismul în care căzuse. Din păcate însă, Meder a continuat să nu se pregătească suficient, eschivându-se de la o pregătire intensă și continuând să se ambiționeze în a se menține pe o poziție care nu-i era favorabilă”.

– Cum a fost sprijinit Mircea Crețu atunci când a propus măsuri disciplinare?

Constantin Blaga: “Aici este o mare greșeală a noastră… Mircea Crețu a propus la început unele măsuri dar, din partea noastră nu a primit ajutor decât foarte puțin. Nouă ne-a fost totuși frică de rezultate și nu l-am sprijinit. Poate că dacă luam toate măsurile pe care le-a propus se instaura în sânul echipei un alt climat, de mai multă disciplină. Noi nu am dat dreptate jucătorilor, dar am dat sancțiuni cam pe sfert față de cum la preconiza dânsul. De aceea cred că se poate vorbi de o știrbire a autorității lui Mircea Crețu”.

– De ce antrenorul a funcționat fără ca să i se încheie un contract?

Nicolae Arhire: “ Noi l-am angajat anul trecut pe tovarășul Mircea Crețu pentru echipa de juniori; după plecarea lui Petre Steinbach, nu am mai avut posibilitatea să aducem un alt antrenor pentru formația de seniori și am apelat la Mircea Crețu punând drept clauză pentru încheierea contractului obținerea unor rezultate satisfacătoare în campionat. Pe parcursul activității sale, nu ne-a dat dovezile așteptate și atunci am continuat să ne gândim la soluționarea problemei antrenorului mai ales că pe parcurs s-au manifestat și neînțelegeri între Mircea Crețu și unii jucători, ca urmare a unor reminescențe ale primei sale perioade de activitate în calitate de antrenor”.

Constantin Blaga: “Un alt antrenor adus la Piatra Neamț ne-ar fi creat unele obligații. Mircea Crețu are dreptate într-un fel când spune că «l-am folosit drept manta de ploaie». E drept că am ales cea mai comodă soluție. Dar pentru dânsul era o șansă pentru a dovedi că poate să facă mai mult decât atunci când am renunțat la serviciile sale. În situația în care a fost echipa, nu puteam să facem un contract”. (Constantin Bostan, Ceahlăul, vineri, 9 ianuarie 1970).

Ceahlăul a început pregătirea cu Virgil Rizea

Zilele acestea, echipa Ceahlăul a început antrenamentele de pregătire fizică sub conducerea antrenorului Virgil Rizea, aflat din nou la conducerea echipei (starea sănătății lui Mircea Crețu făcea imposibilă asigurarea unei pregătiri corespunzătoare în această săptămână sub conducerea sa). În urma măsurilor luate de secția de fotbal a clubului, 6 jucători au fost îndepărtați din lot din motive disciplinare sau din cauza randamentului slab manifestat în tur: Diaconu, Seceleanu, Enache, Meder, Mangalagiu și Stănculescu. Celor 12 jucători rămași în lot (Mitrofan, Nicoară, Iencsi, Gheorghe, Zaharia, Nița, Dragu, Onica, Negustoru, Patrașcu, Rențea, Ciocârlan) li s-au mai adăugat până în prezent încă trei jucători noi: portarul Matache, un jucător foarte cunoscut dv. datorită prestigioasei sale activități în cadrul diviziei A (Dinamo Pitești, Progresul, Vagonul Arad), de înaintașul Baicu, care a activat la Jiul Petroșani și de juniorul Matei, promovat astfel în cadrul echipei de seniori. Spre sfârșitul lunii ianuarie, se va prezenta și Nicolae Marin, fostul component al echipei bucureștene Bere Rahova, din campionatul categoriei “Onoare”. Până la începerea campionatului, se pare că vor mai apărea încă 2-3 jucători noi. (Constantin Bostan, Ceahlăul, sâmbătă, 10 ianuarie 1970).