chelaru

La cabinetul senatorial am primit memoriul domnului Constantin Bălan, pensionar în cadrul casei de Pensii a Ministerului Administrației și Internelor (Anexa 1), referitor la posibilele nereguli din analizarea dosarului său de pensie. În memoriu, petentul arată că a beneficiat de recalcularea pensiei pentru limită de vârstă conform legii nr. 119/2010 și OUG nr. 1/2011, dar nu i-a fost luat în calcul un stagiu de cotizare potrivit legii nr. 263/2010, art. 49, alin. 1, lit. a) pentru perioada 01.11.1995 – 31.07.2000 când a fost pensionat gardul II de invaliditate.

Doamnă ministru,

Care sunt măsurile pe care le veti întreprinde pentru a dispune o nouă analiză a dosarului și pentru a remedia eventualele nedreptăți?

Solicit răspuns scris și oral!

Ioan CHELARU,

Senator de Neamţ

La întrebarea adresată ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice de domnul senator Ioan Chelaru, aparținând grupului parlamentar al PSD, referitoare la “recalculare dosar pensie“, vă comunicăm următoarele:

Începând cu data de 1 ianuarie 2011, sistemul public de pensii este reglementat de Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, act normativ care abrogă prevederile Legii nr. 19/2000. Prin Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor au fost recalculate pensile de serviciu stabilite în baza actelor normative cu caracter special, pe baza principiilor care reglementează sistemul public de pensii, principii care s-au regăsit, atât în Legea nr. 19/2000, cât și în legea nr. 263/2010.

În prezent, recalcularea pensiei operează în condițiile în care pensionarul a realizat stagii de cotizare după data înscrierii la pensie sau dacă prezintă dovezi suplimentare față de cele depuse inițial la dosarul de pensionare. În situația în care, ulterior stabilirii și/sau plății drepturilor de pensie, se constată diferențe între sumele stabilite și/sau plătite și cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire (art. 107 din Legea nr. 263/2010).

Sumele rezultate în urma revizuirii se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripție, calculate de la data constatării diferențelor. Pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor și/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia, iar sumele rezultate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată solicitarea.

Potrivit art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010, în sistemul public de pensii se asimilează stagiul de cotizare și perioadele necontributive, denumite perioade asimilate, în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate, iar conform prevederilor art. 97 alin. (1) lit. a) din lege, pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al asiguratului se utilizează cuantumul pensiei de invaliditate, în situația prevăzută la art. 49 alin. (1) lit. a).

Având în vedere prevederile legale prezentate mai sus, vă informăm că, am analizat memoriul domnului Constantin Bălan și am dispus transmiterea acestuia către Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, intituția abilitată potrivit Legii nr. 263/2010 să soluționeze problematica semnalată de petent și să valorifice, conform art. 107 alin. (3) din lege, perioadele asimilate în care pensionarul a beneficiat de pensie de invaliditate. Totodată, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a transmis un răspuns și petentului, în care au fost expuse prevederile actelor normative incidente care reglementează rezolvarea situației semnalate, precum și măsurile dispuse de către instituția noastră.

 

Cu deosebită considerație,

Mariana CÂMPEANU

Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

1 COMENTARIU

  1. VAI DA CE AMABIL E DL SENATOR SI-A ADUS AMINTE CA E SENATOR DE NEAMT CA SE OCUPA DOAR DE AFACERI IMPORTANTE POTE DL BALAN E UNUL DIN COSA NOSTRA S-AU CASA NOASTRA PE ROMANESTE SI ASTA E CEA MAI MARE REALIZARE A DL SENATOR BRAVO CONTINUA ASA ….

Comments are closed.