pietricica turism

Joi, 30 octombrie, la ora 15, va avea loc o ședință ordinară a Consiliului Local Târgu-Neamț, cu 10 proiecte pe ordinea de zi. Aleșii locali din legislativul de sub Cetate vor avea de votat un proiect cu privire la scutirea de la plata impozitelor, taxelor și majorărilor de întârziere ale unor cetățeni, apoi aprobarea Obiectivului de investiții Reabilitare și modernizare sedii administrative ale UAT Târgu-Neamț (sediul nou și sediul vechi) şi aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă în zona Băile Oglinzi.

De asemenea, aleșii locali vor trebui să supună spre aprobare și proiectul privind lotizarea unor terenuri aparținând domeniului privat al orașului, cât și aprobarea parteneriatului dintre oraș și Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC din Baia-Mare în vederea implementării proiectului Diversitate în economia socială – ID 146189. Un alt proiect de pe ordinea de zi se referă la scoaterea la licitație publică deschisă în vederea concesionării a suprafeței totale de 1.208 mp aparținând domeniului privat al orașului.

C.T. STURZU