lei noi

Primăria Piatra Neamț a început distribuirea formularelor de cerere tip pentru acordarea ajutorului la încălzirea locuinței, iar formularele în cauză se pot găsi la camera 20, Biroul Relații cu Publicul. Cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului la încălzire trebuie să conțină următoarele documente: acte de stare civilă pentru fiecare membru al familiei (CI, buletin sau certificat de naștere pentru copii sub 14 ani), adeverință de salariat sau cupon de pensie, șomaj, creșterea copilului, pensie handicap și extras de cont pentru luna anterioară datei depunerii cererii. Persoanele care realizează venituri din  A.F., P.F., I.I., I.F., S.R.L. au nevoie de o adeverință de venit eliberată de Direcția Fiscală Neamț, iar pentru cei care nu au locuință în proprietate este necesar contractul de închiriere și adeverință de la asociația de proprietar cu numărul membrilor care locuiesc în acel apartament. De asemenea mai sunt necesare documente doveditoare privind bunurile pe care le deţineţi, cu adeverinţă eliberată de către Direcţia de Taxe şi Impozite și copie xerox după factura emisă de E.ON Gaz/ E.ON Electrica, în funcţie de sursa de încălzire. Cererea şi declaraţia pe propria răspundere însoţită de documentele menţionate se depun la Primăria Piatra Neamț, Biroul Relații cu Publicul (cam. 20). Beneficiarii de încălzire în sistem centralizat vor depune documentele la asociaţiile de proprietari/ locatari.

Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încalzirea locuinței energie termică furnizată în sistem centralizat beneficiaza de ajutor lunar pentru încălzirea locuintei acordat din bugetul de stat, dacă venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 0 și 782 lei, în cazul familiilor și 0 și 1082 lei în cazul persoanei singure. Consumatorii care utilizeaza pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrica, lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, beneficiaza de ajutor lunar pentru încălzirea locuinței, dacă venitul net mediu lunar pe membru de familie este între 0 și 615 lei. În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau alta formă de deținere cel puțin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței, nu beneficiază de respectivul ajutor.

Irina CĂLIN