pietricica turism

Am intrat în posesia unei somații a unui executor judecătoresc, cu privire la suma datorată de o persoană fizică, pentru neplata facturilor la gunoi către SC Rossal SRL. În somație este precizat că suma datorată este de 542,00 lei, din care 102,77 lei reprezintă contravaloarea debitului facturilor neachitate către Rossal și 439,23 lei reprezintă cheltuieli de executare silită.

Contactând conducerea Rossal Târgu Neamț, am primit mai multe clairificări pe acest subiect: „Au trecut mai bine de doi ani de când SC Rossal Târgu Neamț salubrizează orașul Târgu Neamț și cele 17 comune arondate. Precizăm că avem încheiate contracte individuale cu utilizatori casnici și non-casnici, iar cei ce nu au încheiat contract plătesc o taxă specială de salubritate la primăriile arondate. În baza contractelor încheiate pentru cei ce nu au achitat facturile emise la termenele stabilite, le sunt reziliate contractele urmând ca și aceștia să plătească serviciile de salubritate, prin taxa specială la primărie. Rossal a întreprins nenumărate măsuri de conștientizare a utilizatorilor să-și achite contravaloarea serviciilor de salubritate, aceste acțiuni fiind făcute atât prin angajații din teritoriu, prin prezentarea la domiciliul utilizatorilor, cât și prin somații trimise prin poștă. Din păcate o parte a utilizatorilor nu au luat în serios aceste somații, fapt ce a determinat Rossal să apeleze la un executor judecătoresc pentru recuperarea sumelor. Cât privește cuantumul taxelor de executare silită nu stă în competența noastră să le comentăm. Facem precizarea că există și la această dată utilizatori care au depășit cu mul termenele de plată stabilite prin contract, și pentru a nu se ajunge în aceste situații îi rugăm să-și achite debitele la agenții din teren sau la casieria societății din str. Ștefan cel Mare, în curtea fostei primării a orașului”.

Concluzia: Plătiți facturile către Rossal, ca să nu plătiți de patru ori mai mult la executorul judecătoresc.