reviste

În luna decembrie 1991 – aflăm din „Calendarul nemţean”, întocmit de istoricul literar, profesorul Constantin Tomşa – apare Revista „Asachi”, seria nouă (a doua), subintitulată „revistă de economie, cultură, ştiinţă, opinii, comentarii, informaţii” (până la nr. 6), „revistă de economie cultură ştiinţă, învăţământ” (nr. 7 – 38), apoi „revistă de cultură” (nr. 39-202). A apărut între decembrie 1991 şi decembrie 2005, la început săptămânal (până la nr. 17/1992), apoi bilunar (nr. 18-58/1992-1993), iar din ianuarie 1994 până în decembrie 2005, lunar. Primele 19 numere au fost editate în format tabloid (4 pag.), apoi în format A4 (între 8 şi 16 pag.)  Această serie a apărut din iniţiativa unui grup de intelectuali (întrunit la 29 noiembrie 1991, când a adoptat un Statut al Societăţii Ştiinţifice-Literare „Asachi”, publicat în nr. 1/dec. 1991), grup condus de prof. Gheorghe Bunghez, care a grupat în comitetul director pe intelectualii: Aurica Ropcean, Ion Alistar (ultimul până la nr. 65 inclusiv), Marcel Drăgotescu – redactor coordonator, Constantin Cucu – secretar de redacţie. De la nr. 2, comitetul director s-a limitat la cei trei nominalizaţi în primul număr, iar colegiului redacţional i s-a adăugat: Ion Băra, Paul Findrihan, Leonard Rotaru, grafica fiind semnată de Cristian Petrescu. În timp, au fost cooptaţi în colegiul redacţional Adrian-Şerban Dobrin, Emilian-Mihai Mancaş ( nr. 35 – 79), Nicolae Popa, Constantin Prangati şi Lucian Strochi (nr. 96), apoi, de-a lungul anilor, au mai făcut parte din conducerea revistei: Constantin-Horia Alupului-Rus, Ioan Amironoae, Viorel Crăciun, Monica Cristea, Mihai Stere Derdena, Gheorghe Ţigău. De la primul număr, salutat de scriitorii Dumitru Almaş şi Ştefan Cazimir (născuţi în Neamţ), li s-au adăugat colaboratori de prestigiu: Eftimie, episcop al Romanului şi Huşilor, scriitorii Nichita Bistriceanu, Eduard Covali, Mircea Zaharia, Doru Albu şi oamenii de ştiinţă dr. Ion I. Băra şi dr. Constantin Măzăreanu. De la nr. 72/1995 a apărut suplimentul „Didactica”, editat în colaborare cu IŞJ (4 pag.) în care au semnat materiale inspectori şi profesori cu o vastă experienţă în activitatea cu elevii, iar de la nr. 113/1998, suplimentul „Asachi Junior”, pentru tineretul şcolar, în paginile căruia au debutat cu poezie şi proză numeroşi elevi, mulţi dintre aceştia devenind redactori la diferite publicaţii. În prezent, revista Asachi (seria a III-a) apare lunar şi este publicată de un colectiv de redacţie condus de scriitorul Lucian Strochi. (N.S.)