strand piatra neamt

În perioada 07-25.07.2014 au fost desfăşurate acţiuni de verificare a modului de respectare a prevederilor legale din domeniul protecţiei consumatorilor la operatorii economici care au în administrare ştranduri, bazine de înot acoperite şi descoperite, unităţi de închiriere echipamente de agrement, spaţii de joacă. Au fost verificaţi 12 operatori economici, la 11 dintre ei s-au constatat abateri de la legislaţia în vigoare, aplicându-se 8 amenzi contravenţionale în valoare de 11.000 lei şi 9 avertismente. În aceste condiţii s-au dispus următoarele măsuri: 7 termene de remediere deficienţe şi 4 opriri temporare a prestărilor de servicii până la remedierea deficienţelor.

1). Piscine, bazine, ştranduri

Au fost verificaţi 3 operatori economici care deţin şi au în administrare ştranduri, piscine şi bazine de înot acoperite şi descoperite. Toţi cei 3 operatorii economici verificaţi aveau afişate denumirea unităţii, a codului unic de înregistrare şi programul de funcţionare. Referitor la respectarea legislaţiei specifice privind normele de igienă la unităţile de folosinţă publică (OMS nr. 119/2014) s-a constatat că:

– toate unităţile sunt racordate la sistemele publice de alimentare cu apă potabilă şi sunt prevăzute cu instalaţii interioare de alimentare cu apă şi canalizare pentru a determina calitatea apei de îmbăiere – analiza fizico-chimică legată de prezenţa clorului utilizând o soluţie de contrast şi analize complete obligatorii fizico-chimice şi microbiologice la Direcţia de Sănătate Publică Neamţ;

– toţi operatorii economici verificaţi aveau în imediata apropriere a bazinelor, panouri cu măsurile de igienă şi regulamentul privind utilizarea piscinelor, dar la nici un operator economic nu se menţiona numărul maxim de persoane aflate simultan în piscine/bazine;

– unul dintre operatorii economici are în administrare un bazin pentru copii (adâncime 0.5-1.5 m ) şi alte 2 bazine pentru adulţi care nu sunt prevăzute cu bare de susţinere;

– în 2 cazuri s-a constatat că bordura ridicată faţă de paviment este mai mică de 30 cm, respectiv (cca 20 cm) şi  (cca 5cm);

– toţi operatorii economici verificaţi au amplasate în incinta bazinelor grupuri sanitare şi vestiare pentru femei şi bărbaţi conform normelor de igiena în vigoare.

– operatorii economici verificaţi deţin contracte de prestări servicii cu diferite firme pentru colectarea rezidurilor solide în recipiente metalice sau în cutii, cu pungi din material din plastic, închise etanş şi cu evacuarea ritmică a acestora.

2). Activitati de agrement (inclusiv de închiriere de echipamente de agrement, ski-jet-uri, atv-uri, mopad-uri, biciclete etc; terenuri de tenis şi minigolf, săli de bowling; parcuri de distracţii şi echipamente pentru terenurile de joaca; water-park; etc.)

Au fost verificaţi 9 operatori economici care desfăşoară activitati de agrement. Toţi cei 9 operatori economici verificaţi aveau afişate denumirea unităţii, a codului unic de înregistrare şi programul de funcţionare. Cu privire la respectarea prevederilor legale referitoare la spaţii de joacă (art. 6 – 9 din HG nr. 435/2010), menţionăm ca abateri constatate următoarele:

– pe echipamentele spaţiului de joacă (trambulină, echipament modular, gonflabilă) nu erau inscripţionate în mod vizibil, lizibil şi durabil, informaţii referitoare la: denumirea echipamentului, seria/modelul, anul de fabricaţie, datele de identificare ale producătorului/importatorului, caracteristicile tehnice principale;

– lângă echipamentele de joacă nu erau amplasate afişe cu informaţii obligatorii prevăzute de legislaţie: denumire echipament, mod utilizare, potenţiale pericole, vârsta minimă a utilizatorilor, limita de greutate/înălţime, număr maxim admis de utilizatori;

– pentru unul dintre cei verificaţi, în regulamentul locului de joacă se prevede în mod incorect că persoanele care supraveghează locul de joacă nu-şi asumă responsabilitatea pentru accidente şi loviri ale copiilor, de asemenea nu se precizează că utilizatorii sub 3 ani trebuie să fie însoţiţi de părinţi sau alte persoane împuternicite;

– unul dintre operatorii verificaţi nu respectă obligaţia de a se afişa tariful şi timpul efectiv pentru  echipamentul de agrement “maşinuţe”, avertizări de pericole, regulament de  utilizare.

– pentru unele dintre spaţiile de joacă prezente în zonele citadine s-a constatat deteriorarea panoului cu informaţile obligatorii prevăzute de legislaţie, iar la alte spaţii de joacă s-au identificat unele deteriorări ale elementelor componente, dar care nu afectează securitatea utilizatorilor.

De menţionat că, în judeţul Neamţ,  nu sunt înregistraţi operatori economici care să aibă în obiectul de activitate organizarea de distracţii extreme

În ce priveste închirierea de echipamente de agrement, s-a constatat că la data controlului operatorul economic care desfăşoară activităţi de agrement prin oferirea spre închiriere de echipamente-hidrobiciclete şi bărci, avea aceste echipamente în revizie

Referitor la desfăşurarea activităţilor de agrement nautic, la cei doi operatori economici verificaţi şi care oferă plimbări cu vaporaşul pe lacul de acumulare Bicaz, s-a constatat că:

– nu se afişează capacitatea maximă de persoane care pot urca simultan la bordul vaporaşului;

–  instrucţiunile/avertizările privind această activitate nu erau afişate şi pe vapor;

– informaţiile nu erau afişate şi pe ponton, astfel încât utilizatorii să se informeze înainte de a se urca pe vapor.

Comisar şef adjunct, ing. MOLDOVANU GELU