bani-caldura-subventie_

Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse vor beneficia pe perioada sezonului rece de ajutoare pentru acoperirea integrală/parţială a cheltuielilor făcute pentru încălzirea locuinţei. Aceste drepturi se vor stabili începând cu data de 1 noiembrie şi se vor acorda pe baza cererii şi declaraţiei pe propria răspundere, dar şi pe o serie de acte doveditoare. Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pentru energie termică în sistem centralizat; gaze naturale; lemne, cărbuni, combustibili petrolieri; energie electrică. Dreptul la unul dintre acestea este stabilit prin dispoziţie a primarului.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei sunt acordate pe tot parcursul sezonului rece (1 noiembrie 2014 – 31 martie 2015), însă numai dacă solicitantul îndeplineşte toate condiţiile de acordare. Cererea şi documentele doveditoare trebuie depuse până la data de 20 noiembrie pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor începând cu luna noiembrie. Atenţie! Ajutorul se acordă şi începând cu luna decembrie, ianuarie, februarie sau martie dacă o persoană/familie îndeplineşte condiţiile de acordare şi depune cererea (+ documentele doveditoare) până la data de 20 a lunii respective. Reţineţi, aşadar, că data de 20 noiembrie NU este un termen-limită pentru obţinerea ajutoarelor în acest sezon rece, ci este un termen-limită pentru obţinerea ajutoarelor începând cu luna noiembrie.

Dacă o persoană/familie este eligibilă şi cere ajutorul în luna ianuarie (până pe 20 ianuarie), de exemplu, îl va primi începând cu acea lună. Pentru a solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei, trebuie completat formularul de cerere şi declaraţie pe propria răspundere. Împreună cu formularul trebuie depuse şi actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile nete lunare ale acestora, precum şi actele privind locuinţa sau bunurile deţinute de solicitanţi. Formularele trebuie depuse la primărie, camera 20 – Direcţia de Asistenţă Socială.

 Documentele necesare

Formularele de cerere şi declaraţie pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinţei sunt puse la dispoziţia solicitanţilor direct de către primărie-Direcţia de Asistenţă Socială (camera 20) dar şi în format electronic, se pot descărca de pe site-ul primăriei www.primariapn.ro. Ajutoarele pentru încălzire se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

CEREREA ŞI DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI LA ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI TREBUIE SĂ CONŢINĂ URMĂTOARELE  DOCUMENTE:

* Documentele de stare civilă pentru toţi membrii familiei, care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menţionată pe cerere (cărţi de identitate sau certificate de naştere, pentru membrii familiei care au până în 14 ani);

* Dovada veniturilor membrilor familiei: adeverinţă de salariat, cu ultimul salar net/cupon de pensie/cupon alocaţie de stat/cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului/cupon şomaj/cupon indemnizaţie pentru persoane cu handicap/alocaţie de întreţinere/extras de cont pentru luna anterioara datei depunerii cererii;

* Pentru persoanele care realizează venituri din A.F.,P.F.,I.I.,I.F.,S.R.L., este necesară o adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Neamţ;

* Pentru persoanele care nu deţin locuinţă în proprietate: contractul de închiriere/contractul de comodat;

* Adeverinţă eliberată  de către Direcţia de  Taxe şi Impozite privind bunurile  deţinute;

* Copie xerox după factura emisa de E.ON Gaz/E.ON Electrica, în funcţie de sursa de încălzire;

* Cererea şi declaraţia pe propria răspundere însoţită de documentele mai sus menţionate se depun la PRIMĂRIA PIATRA NEAMŢ, Direcţia de Asistenţă Socială, camera 20.

Consumatorii care utilizează pentru încălzirea locuinţei:

1. energie termică furnizată în sistem centralizat beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 0 şi 786 lei în cazul familiilor şi 0 şi 1.082 lei în cazul persoanei singure. Ajutorul pentru energie termică se acordă prin compensare procentuală aplicată la contravaloarea facturii între 5% şi 90%;
Consumatorii care utilizează pentru încălzirea locuinţei:

2. gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri  beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 0 şi 615 lei în cazul familiilor şi persoanelor singure.

Ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale este cuprins între 20 şi 262 lei.

Ajutorul  lunar pentru încălzirea locuinţei  cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, este cuprins între 16 şi 54 lei.

Ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei  cu energie electrică, este cuprins între 48 şi 240 lei.

În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, anchetele sociale se efectuează obligatoriu pentru toate situaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

Venituri şi cuantumuri ajutoare

Nivelele de venituri şi cuantumurile ajutoarelor acordate de la bugetul de stat exprimate în lei şi raportate la ISR sunt următoarele:

Limite venituriCompensare lunară energie termicăCuantum lunar ajutor gaze naturaleCuantum lunar ajutor energie electricăCuantum lunar ajutor lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
leiISRfamiliipersoane singureleiISRleiISRleiISR
până la 155până la 0,31090%100%2620,5242400,480540,108
155,1 – 2100,3102 – 0,42080%90%1900,3802160,432480,096
210,1 – 2600,4202 – 0,52070%80%1500,3001920,384440,088
260,1 – 3100,5202 – 0,62060%70%1200,2401680,336390,078
310,1 – 3550,6202 – 0,71050%60%900,1801440,288340,068
355,1 – 4250,7102 – 0,85040%50%700,1401200,240300,060
425,1 – 4800,8502 – 0,96030%40%450,090960,192260,052
480,1 – 5400,9602 – 1,08020%30%350,070720,144200,040
540,1 – 6151,0802 – 1,23010%20%200,040480,096160,032
615,1 – 7861,202 – 1,5725%15%      
786,1 – 10821,5722 – 2,164 10%