muncitori

Efectivul salariaţilor din economia judeţului la sfârşitul lunii decembrie 2013 era de 77.890 persoane, în scădere cu 533 persoane faţă de luna noiembrie 2013 şi în creştere cu 1.286 persoane faţă de luna decembrie 2012. Din totalul salariaţilor, 3.172 persoane (4,1%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 28.317 persoane (36,3%) lucrau în industrie şi construcţii, iar 46.401 persoane (59,6%) lucrau în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în decembrie 2013 a fost de 2.430 lei/salariat, cu 6,7% mai mare faţă de luna noiembrie 2013, iar cel net de 1.760 lei/salariat, în creştere cu 110 lei (+6,7%) faţă de luna noiembrie 2013.

În decembrie 2013, nivelul câştigului salarial mediu net a înregistrat creşteri faţă de noiembrie 2013, ca urmare a acordării de prime ocazionale (inclusiv pentru sărbători, sfârşitul de an şi pentru performanţe), sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv tichete cadou şi tichete de masă) sau a realizării de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net au fost influenţate în unele activităţi economice şi de disponibilizările de salariaţi cu câştiguri salariale mici.

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net, faţă de luna noiembrie, în sănătate şi asistenţă socială (+1,8%), respectiv în administraţia publică (+1,1%) ca urmare a acordării de prime ocazionale ori sume din alte fonduri.

În învăţământ, câştigul salarial mediu net a înregistrat o scădere (-3,7%), fiind influenţat de reducerea sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice, ca urmare a începerii vacanţei şcolare.

Indicele câştigului salarial real pentru decembrie 2013, calculat ca raport între indicele câştigului salarial mediu nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 106,3% faţă de luna noiembrie 2013 şi de 102,1% faţă de luna decembrie 2012. În Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 1.636 lei/salariat, iar cel net de 1.187 lei/salariat, fiind cu 5,1% mai mare faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în noiembrie 2013.

Numărul şomerilor înregistraţi în Neamţ la sfârşitul lunii decembrie 2013 era, potrivit datelor furnizate de AJOFM Neamţ, de 12.451 persoane, din care 4.938 (39,7%) femei.

La sfârşitul lunii decembrie 2013, numărul şomerilor înregistraţi era cu 317 persoane mai mic faţă de luna noiembrie 2013.

Din numărul total al şomerilor, 7.351 persoane (59,0%) nu primeau nici un fel de ajutoare băneşti, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă.

Rata şomajului înregistrat, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, era în Neamţ la sfârşitul lunii decembrie 2013 de 6,1% (6,3% în luna noiembrie 2013).

Pe ansamblul ţării, rata şomajului a fost de 5,7%, un număr de 21 judeţe având o rată a şomajului mai mare decât cea înregistrată în Neamţ.

Ponderea şomerilor înregistraţi în populaţia stabilă în vârstă de 18–62 ani era de 3,49%, din care: în zona Bicaz de 4,43%, în zona Târgu Neamţ de 4,02%, în zona Poiana Teiului de 3,68%, în zona Roman de 3,65%, iar în zona Piatra Neamţ de 3,02%. (Direcţia Regională de Statistică Neamţ)