pietricica turism

Curtea de Apela Bacău l-a condamnat astăzi, 11 iunie, pe primarul Dragoș Chitic la 3 ani de închisoare cu suspendare, în dosarul în care a fost judecat pentru abuz în serviciu. Împreună cu el au fost judecați Marin Bordei, care a avut calitatea de şef Serviciu Administrare Patrimoniu în cadrul Primăriei Piatra Neamţ, expertul evaluator Vasile Zăpor, notarul public Alexandru Casapu şi omul de afaceri Mihai Apopii.

″În perioada 20 – 28 ianuarie 2010, inculpaţii Chitic Dragoş Victor şi Vişan Vasile, beneficiind de ajutorul inculpatului Bordei Marin, cu încălcarea dispoziţiilor legale, au semnat şi avizat mai multe documente care au stat la baza emiterii, de către Consiliul Local Piatra Neamţ, a unei hotărâri prin care a fost inventariată, la o valoare mult diminuată, o suprafaţă totală de 21.055 mp teren de pe raza municipiului. În baza acelei hotărâri, în data de 18 februarie 2010 a fost încheiat un contract prin care Consiliul Local Piatra Neamţ, reprezentat de inculpaţii Chitic Dragoş Victor şi Vişan Vasile, a cedat inculpatului Apopii Mihai proprietatea suprafeţei menţionate mai sus, evaluată la suma de 576.278 lei în schimbul unui teren în suprafaţă de 11.156 mp situat pe raza aceluiaşi municipiu, evaluat la suma de 973.629 lei”, se arată în rechizitoriu.

Instanța a decis să-i condamne la pedepse de 3 ani de închisoare cu suspendare pe toți incuklpații din dosar, cu excepția lui Alexandru Casapu și a lui Marin Bordei care au primit o pedeapsă de 2 ani și 8 luni. Toți inculpații au primit și 90 de zile de muncă în folosul comunității și interdicția de a părăsi țara fără acordul instanței.

În plus instanța a mai decis: ”Menţine măsura sechestrului asiguratoriu instituit prin ordonanța procurorului din data de 18.01.2018, asupra următoarelor bunuri imobile: – apartamentul nr. 25 din Piatra Neamț, str. Prof. Iulian Antonescu nr. 13, bloc T11, scara B, etaj 2, înscris în Cartea funciară 51348 – C1 – U22 Piatra Neamț (CF vechi 4018) nr. cadastral/topografic 51348-C1-U22, dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 449 din 30.01.2008 de BNP B. V., aflat în proprietatea inculpatului C.D.V. , – apartamentul nr. 35 din Piatra Neamț, str. Orhei nr. 3, bloc V1, scara A, etaj 3, înscris în Cartea funciară 51273 – C1 – U25 Piatra Neamț (CF vechi 16675/N/S) nr. cadastral/topografic 51273-C1-U25, dobândit prin Titlul de Proprietate nr. 1/3428 din 14.03.2005 emis de CJSDPT Neamț, aflat în proprietatea inculpatului V.V., – apartamentul nr. 8 din Piatra Neamț, str. Vasile Conta bloc O12, etaj 3, înscris în Cartea funciară 57982 – C1 – U3 Piatra Neamț (CF vechi 14855/N/S) nr. cadastral/topografic 1788/8, dobândit prin contractul de donație autentificat sub nr. 5455 din 24.11.2008 de BNP I. A., aflat în proprietatea inculpatului B.M., – apartamentul nr. 27 din Piatra Neamț, Bdul 9 Mai nr. 25 bloc C3, înscris în Cartea funciară 50201 – C1 – U6 Piatra Neamț (CF vechi 2652/N/S) nr. cadastral/topografic 50201-C1-U6, dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 552/2000 de BNP I. A., aflat în proprietatea inculpatului C.A.. În baza art.397 si art.19, 25 Cod pr. penală, si art.1357 si urm. Civil, admite acţiunea civilă şi, în consecinţă, obligă în solidar inculpaţii – să plătească părţii civile Municipiul Piatra Neamț prin Viceprimar – mun. Piatra Neamț, Str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8, jud. Neamț suma de 1.089.170 lei. În baza art.274 al.1, 2 obligă inculpaţii la plata de cheltuielilor judiciare către stat – ( din care de 1.000 lei efectuate in faza urmăririi penale), câte 400 lei fiecare”.

Decizia instanței poate fi atacată cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare.

C.M.