pietricica turism

Primăria Roman scoate la concurs, pe perioadă nedeterminată, 7 posturi de muncitor calificat, angajații urmând să se ocupe de buna funcționare a microhidrocentralei de pe râul Moldova, obiectiv ce se va intra încă din luna mai în probe. Și la Spitalul Roman se caută asistenți medicali, ce vor fi angajați cu contract de muncă pe perioadă determinată.

La Primăria Roman, 4 posturi sunt dedicate muncitorilor treapta I, iar celelalte 3 pentru muncitor treapta a II-a. Pentru a participa la concurs, cei interesați trebuie să facă dovada faptului că au o calificare ca electrician sau mecanic și o vechime în specialitatea solicitată de minim nouă ani pentru muncitor I și minim șase ani pentru muncitor II. Concursul va consta într-o probă practică și interviul. Dosarele se pot depune până pe 28 aprilie, la camera 21 din Primăria Roman. Proba practică se va susține pe 11 iunie.

Spitalul Roman caută câte un asistent medical pentru Pneumologie, Blocul operator și Sterilizare. Înscrierile se pot face până pe 25 aprilie, iar pe 29 aprilie se vor afișa rezultatele finale ale selecției a dosarelor de înscriere. Probele scrise sunt programate pentru 23 mai, respectiv 26 mai. De reținut este faptul că cei care se înscriu la acest concurs trebuie să aibă cunoștințe de operare a calculatorului, iar taxa de participare la concurs este de 50 de lei. (C. MATEI)