reclama autocenter

* Verificările au urmărit activitatea instituţiei din mandatele lui Mihai Archip şi Ilie Dumitru Haralambie Mitea

Instituţia prefectului a ieşit bine după controlul efectuat de Corpul de control al ministrului Afacerilor Interne, activitatea vizată fiind din perioada 2011 – februarie 2013. Prima întrebare ar fi că de ce au mai fost schimbaţi prefecţii Mihai Archip sau Ilie Dumitru Haralambie Mitea, dacă, atât ei cât şi subordonaţii tot au avut o activitate la limita superioară. Trecând peste retorica întrebării, putem spune că raportul controlului relevă realizări, constatări, măsuri implementate în perioada inspecţiei, măsuri dispuse pentru perioada următoare pe fiecare activitate prevăzută de lege la instituţia prefectului, inclusiv un capitol referitor la managementul instituţiei.

Planul de măsuri cuprinde 77 de recomandări, cu termene şi responsabili pentru implementare. Ultimele 27 de măsuri se referă la activitatea Serviciului de evidenţă a persoanelor desfăşurată la nivelul judeţului şi la activitatea de arhivă de la nivelul judeţului, domenii care au făcut şi ele obiectul inspecţiei din luna martie.

Raportul şi planul de măsuri au fost analizate în şedinţa săptămânală a echipei de conducere a Prefecturii, iar o parte dintre măsuri au fost deja implementate în perioada care s-a scurs de la încheierea controlului până în prezent.

Echipa de control a apreciat că nu se impun sancţiuni pentru neajunsurile constatate, dar că trebuie acordată o mai mare atenţie unor domenii de activitate. Între acestea sunt extinderea activităţilor de control în judeţ, pe domenii de activitate, prin intermediul unor comisii mixte de specialişti dar şi monitorizarea periodică a stadiului de realizare a programelor şi strategiilor proprii. Se cere totodată intensificarea relaţiilor externe şi instruirea periodică a secretarilor localităţilor dar şi verificarea activităţii acestora prin acţiuni de control la sediul primăriilor.

De asemenea, vor fi efectuate controale cu privire la modul în care primarii îşi exercită atribuţiile şi realizarea unor analize însoţite de măsuri cu privire la stadiul de aplicare a legilor proprietăţii.

Nici capitolul comunicare nu a fost trecut cu vederea, fiind cerută îmbunătăţirea acestuia precum şi monitorizarea mai atentă a respectării termenului legal de răspuns la petiţii.

Raportul de control are 99 de pagini iar planul de măsuri alte 13 pagini.

(G.A.)

 

Articolul precedentO carte-document: „Scotea din convoi prizonierii nemţi mai frumoşi şi-i împuşca”
Articolul următorConcursul de poezie “Geo Bogza”