0:00

La 10 decembrie 1911 s-a născut Scarlat Porcescu, la Porceşti, azi Moldoveni, Neamţ (d. 3.12.1991, Iaşi). Studii: Seminarul „Sfântul Gheorghe” (1923-1931), Facultatea de Teologie din Cernăuţi (1931-1935), Institutul Pedagogic Iaşi (1936), Facultatea de Litere şi filozofie Iaşi (1943-1947). Pedagog la Seminarul din Roman (1933-1939), hirotonit preot la Catedrala Episcopală din Roman (1939), profesor la Şcoala Normală de Băieţi din Focşani (1939-1941), la Seminarul din Roman (1941-1943; 1945-1947), la Seminarul „Veniamin Costache” din Iaşi (1947-1948), la Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti a Arhiepiscopiei Iaşilor (1948-1952), consilier administrativ-cultural (1952-1969) şi vicar administrativ al Arhiepiscopiei Iaşilor 81969-1977), redactor al Revistei „Mitropolia Moldovei şi Sucevei” (1954-1977).

Opera: În volum: „Episcopia Romanului în secolul XV. întemeiere şi organizare”, B., 1941; „Biserica episcopală din Roman”, B., 1970; „Catedrala mitropolitană din Iaşi”, Ia., 1977; „Mănăstirea Neamţ” (în colab.), Iş., 1981; „Episcopia Romanului”, B., 1984; „Mănăstirea Văratic” (în colab.), B., 1986; „Episcopia Huşilor. Pagini de istorie”, Roman, 1990; În periodice: „Cronica Romanului”: nr. 6/1943 („Un episcop de Roman uitat: Filotei 1600”); „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”: nr. 3 -4/1956 („Sfânta Paraschiva cea nouă”); 10-12/1957 („Locul mitropolitului Varlaam în Biserica Ortodoxă şi în viaţa culturală a poporului român”); 5-6/1960 („Episcopul Macarie al Romanului”); 5 -6/1962 („Activităţile culturale la mănăstirea Neamţ în secolul al XV-lea”); 7-8/1963 („Pomelnicul triptic de la mănăstirea Moldoviţa”); 3-4/1964 („Iosif cel dintâi mitropolit al Moldovei”); 5-6/1966 („Biserica Ortodoxă Română de la Baden-Baden. Un secol de la întemeiere”); 7-8/1966 („Locul mănăstirii Putna în viaţa Bisericii Ortodoxe Române”); 1-2/1967 („Limba română literară în opera mitropolitului Veniamin Costachi”); 3-4/1971 („Tiparniţa de la biserica Trei Ierarhi din Iaşi.

Cea dintâi carte imprimată în Moldova”); 3-4/1972 („Preotul profesor Constantin Nizarie”); 5-6/1972 („Episcopul Melchisedec, 80 de ani de la moartea sa”); 7-8/1972 („Menţiuni literare despre sau în legătură cu mănăstirea Cetăţuia”); 9- 12/1974 („Activitatea cărturărească la mitropolitul Dosoftei”); 5-8)/1975 („Organizarea Bisericii din Moldova pe vremea domniei lui Mihai Viteazul”); 1-3/1977 („Marea răscoală a ţăranilor din 1907. Slujitori ai altarelor străbune alături de ţărani”); 5-6/1977 („Participarea slujitorilor ortodocşi monahilor şi monahiilor din Arhiepiscopia laşilor în lupta pentru independenţa României”); 10-12/1977 („Înfăptuiri culturale artistice-bisericeşti pe vremea domnitorului Petru Rareş”); 9-12/1978 („Contribuţii aduse de slujitorii bisericeşti din Arhiepiscopia Iaşilor în anii 1916-1918 pentru făurirea statului naţional unitar-român”); 1-2/1979 („Contribuţia clerului ortodox român la înfăpuirea Unirii Principatelor”); 6-8/1980 („Cronica românilor de Gh. Şincai tipărită pentru întâia oară la Iaşi”); 7-9/1981 („Tetraevanghelul de la Humor (1473) cu portretul lui Ştefan cel Mare”); 1-2/1982 („Din mila Lui Dumnezeu. Noi Alexandru Voievod domn al Ţării Moldovei. 550 de ani de la moartea sa (1432-1982)”); 7-9/1984 („Activităţi Culturale la mănăstirea Bistriţa în secolele XV-XVI”); 4/1986 („0 ctitorie românească la Sfântul Munte Athos: Schitul Podromu, 120 de ani de la sfinţire”).

Articolul precedentCalendar (5 – 11 decembrie 2014)
Articolul următorTestamentul politic al lui Mihai Eminescu (LXVIX)