Vasile-VASILE

Muzicologul Vasile Vasile s-a născut la 3 iunie 1943, la Borleşti, Neamţ, a urmat cursurile Seminarului teologic de la Mănăstirea Neamţ, unde a avut profesori de muzică pe Victor Ojog, Ioan Ivan şi Ştefan Alexe, apoi a terminat Liceul teoretic din Buhuşi. A absolvit apoi Conservatorul de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj şi Facultatea de Filologie, Iaşi.  A fost profesor în Piatra-Neamţ, cercetător ştiinţific la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti (1990-1995), cadru didactic la Academia de Muzică, Bucureşti (din 1995).

Activitatea sa fiind impresionantă, amintim doar pe scurt funcţiile pe care le-a deţinut de-a lungul timpului. A fost învăţător şi profesor suplinitor în comuna natală, Borleşti (1961 – 1963); profesor la şcoli generale şi licee din Bacău şi Piatra Neamţ (1966 – 1989), fondator şi director al Şcolii populare de artă din Piatra Neamţ (1972 – 1976). Cercetător ştiinţific principal la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Bucureşti, profesor asociat la catedra de Muzică bizantină din cadrul Academiei de Muzică din Bucureşti (1990 – 1994). Conferenţiar la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti pentru Istoria muzicii bizantine şi Metodica educaţiei muzicale – 1994 – 2006. Profesor universitar la Facultatea de Teologie „Cuvioasa Filoteia” – Universitatea din Piteşti – din 2006. Director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti; Organizator al Cabinetului de Metodica educaţiei muzicale.

Coordonator al practicii pedagogice a studenţilor şi al unor sesiunii ştiinţifice studenţeşti. Îndrumător de lucrări şi membru în comisii de licenţă, master la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti şi la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi. Îndrumător şi referent de lucrări studenţeşti, de muzicologie, de didactică muzicală şi bizantinologie prezentate în diferite  simpozioane şi concursuri studenţeşti, multe premiate şi publicate. Preşedinte şi membru în comisiile unor concursuri şi sesiuni ştiinţifice, studenţeşti, naţionale şi internaţionale.

Participări în comisii de doctorat, pentru susţineri de referate, examene şi teze de doctorat la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, la Academia de Muzică din Cluj-Napoca, Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti, la Institutul de Istoria Artei din Bucureşti, Institutul de Ştiinţe Pedagogice şi Psihologice şi la Conservatorul din Chişinău şi la Universitatea „Alecu Russso” din Bălţi; Cursuri de perfecţionare pentru studenţii Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, Institutul Pedagogic din Bălţi, Institutul de Perfecţionare a personalului Didactic din Chişinău. Universitatea de Artă teatrală din Bucureşti. A membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, membru al Asociaţiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membru al International Phenomenology Institute – SUA.