0:00

OPC NEAMŢ: Raport de activitate pe 2014, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiCJPC Neamt, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, a actionat potrivit atributiilor ce ii revin, pentru asigurarea si respectarea drepturilor cetatenilor in calitatea lor de consumatori, pentru prevenirea si combaterea practicilor incorecte sau abuzive ale unor operatori economici, practici care pot prejudicia viata, sanatatea sau interesele economice ale consumatorilor.

1). Componenta de baza a activitatii CJPC Neamt este cea de control si supraveghere pe piata a conformitatii produselor si serviciilor prestate catre consumatori.

Pentru asigurarea activitatii de supraveghere si control, in perioada anului 2014 comisarii CJPC Neamt au desfasurat un numar de 2520 de actiuni, in crestere fata de anul 2013 cand s-au desfasurat un numar de 1861 de actiuni, privind conformitatea produselor sau a serviciilor alimentare, nealimentare, financiare.

Ca urmare a constatarii nerespectarii prevederilor legale de catre operatorii economici verificati, in 1813 cazuri au fost intocmite procese verbale de constatare a contraventiei prin care au fost aplicate sanctiuni    pecuniare in valoare de 1926700,0 lei, cu incasarea operativa a valorii de 454300,0 lei si masuri complementare de oprire temporara pana la remedierea deficientelor sau oprire definitiva de la comercializare, pentru limitarea prejudicierii consumatorilor.

Valoarea marfurilor neconforme identificate de comisarii CJPC Neamt si oprite definitiv de la comercializare a fost de 188024,0 lei, din care in procent de 6,4% (12007,0 lei) reprezinta produse extracomunitare si in procent de 93,6% (176017,0 lei) reprezinta produse comunitare.

In vederea cresterii eficientei activitatii CJPC Neamt, in situatia in care au existat prezumtii ca unele produse verificate pot prezenta neconformitati (inclusiv in cazul celor sesizate sau reclamate), au fost desfasurate actiuni preventive de prelevare si testare in laboratoare pentru un numar de 22 tipuri de produse (produse de panificatie, preparate din carne, peste, bauturi, produse textile). Rezultatele de laborator au confirmat prezumtiile comisarilor pentru 50% dintre produsele analizate, care s-au dovedit a fi neconforme si ca urmare au fost oprite de la comercializare.

1). Forma principala de indeplinire a functiei de control se realizeaza in mare masura prin actiuni tematice de control dispuse la nivel national si regional cu privire la conformitatea produselor si serviciilor. Astfel, la nivelul anului 2014 au fost dispuse 73 actiuni tematice de control – in domeniul alimentar, nealimentar sau financiar. Pentru verificarea indeplinirii responsabilitatilor si prevederile legale, precum si a indeplinirii masurilor dispuse de catre comisari prin procesele verbale intocmite, unele tematici de lucru au caracter permanent, altele sunt cu caracter anual repetititiv.. Ca si distributie concreta, din totalul proceselor verbale intocmite de comisarii CJPC Neamt in anul 2014, cele mai multe au evidentiat lipsa conformitatii produselor sau serviciilor privind :

  • Bunuri de consum – 952
  • Servicii destinate publicului si petrecerii timpului liber – 100
  • Servicii postale si privind comunicatiile – 71
  • Furnizarea de utilitati – 45

2). O alta latura a activitatii desfasurate de comisarii CJPC Neamt are la baza sesizarile si reclamatiile pe care cetatenii le depun. Cetatenii isi cunosc bine drepturile in calitate de consumatori si de aceea ei solicita ca acestea sa le fie respectate de catre toti operatorii economici, fie ei mai mici sau mai mari, din zona urbana sau din zona rurala. Nemultumirile cetatenilor in legatura cu nerespectarea conformitatii produselor si serviciilor prestate, fac obiectul sesizarilor si reclamatiilor, pe care acestia le pot depune zilnic la CJPC Neamt, direct la sediu, prin posta normala, prin posta electronica sau prin fax.

Potrivit competentelor atribuite prin lege, CJPC Neamt a primit si inregistrat in anul 2014 un numar de 960 sesizari si reclamatii ( in scadere fata de anul 2013 cand s-au inregistrat 1006 reclamatii) care, din punct de vedere al domeniului, pot fi clasificate astfel:

– 51 produse si servicii alimentare – 5,3% din total – (fata de 161 in anul 2013 – 16% din total)

– 580 produse si servicii nealimentare – reprezentand 60,4% din total – (fata de 693 in 2013 – 68,9%)

– 95 produse si servicii financiare – reprezentand 9,9% din total – ( fata de 155 in anul 2013 – 15,4%)

– 234 alte segmente – reprezentand 24,4% din total – ( fata de 47 in anul 2013 – 4,7% din total)

Daca altadata se reclama cu precadere nerespectarea prevederilor legale la produsele alimentare, ceea ce dovedea ca atentia si utilizarea consumatorilor era orientata catre domeniul alimentar, in ultimii ani se constata faptul ca interesul beneficiarilor s-a orientat catre produse si servicii din domeniul nealimentar – utilitati, telefonie, transport, imbunatatire conditii de locuit, posta si comunicatii.

La finalul anului 2014, CJPC Neamt s-a inregistrat cu 941 sesizari si reclamatii inchise (din cele 960 inregistrate), dintre care cu solutionare pozitiva in procent majoritar (55,3% din total). De mentionat faptul ca un numar important (222) de sesizari si reclamatii au fost concluzionate ca fiind neintemeiate (23,6% din total) sau au fost redirectionate catre alte institutii (75) spre competenta solutionare sau clasate (31) din lipsa documente doveditoare.

3). Avand in vedere dezvoltarea cooperării cu mediul de afaceri ca instrument pentru promovarea şi protecţia intereselor consumatorilor, in conformitate cu atributiile stabilite prin actul normativ de organizare si functionare a ANPC (HG nr 700/2012), comisarii din cadrul CJPC Neamt au desfasurat in anul 2014 si acţiuni de consiliere a operatorilor economici atât individual la solicitarea acestora, cât şi în cadru organizat cu ocazia prezentării concluziilor reieşite în urma derulării unor acţiuni tematice de control sau pentru informarea unitara cu privire la modificari legislative ( cu producatorii de produse de panificatie, cu prestatorii de servicii de estetica si igiena personala).

4). Pentru stimularea capacităţii de autoprotecţie individuală şi asociativă a consumatorilor, în completarea protecţiei directe oferite de instituţiile statului, CJPC Neamt a realizat si actiuni de informare, educare şi consiliere a consumatorilor – direct sau prin mass-media

– numar de articole publicate în presă – 440 in anul 2014, in crestere fata de 156 in 2013

– număr de apariţii în emisiuni TV – 125 in anul 2014, in crestere fata de 95 in 2013

5). Asigurarea de sprijin şi consultanţă prin si pentru organizaţiile neguvernamentale de consumatori este una dintre prioritatile institutiei noastre, materializate prin activitati in parteneriat, cum ar fi

– organizarea Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor – 15 Martie;

– incheierea de parteneriate cu instituţii de învătământ (organizarea fazei judeţene a Concursului şcolar anual « Alege ! Este dreptul tău!” in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean, activitati de informare colectiva pe teme de protecţia consumatorilor la licee din judet

– acordarea de consultanţă în vederea derulării unor programe de catre ONG – uri , la solicitarea acestora, pentru informarea şi educarea consumatorilor.

Comisar Sef Adjunct, Ing. Natalia Hrusca

Articolul precedentIAŞI: „Zimbrulu și Vulturulu”, cel mai scump ziar din lume
Articolul următorCum vă puteţi lua PRIMA MAŞINĂ
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.