pietricica turism

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Neamț de miercuri, 29 noiembrie, se află și un proiect care prevedere asocierea dintre această instituție și Inspectoratul Școlar Județean Neamț, în vederea realizării în comun a unei acțiuni de interes public intitulată „Sărbătoarea Școlii Nemțene”. Evenimentul, dacă va fi aprobat de către consilieri, va avea loc în data de 12 decembrie în Piatra Neamț și va consta în premierea elevilor din învățământul preuniversitar din județul Neamț care au obținut distincții, medalii și premii speciale la faza județeană/națională și internațională la olimpiadă și concursuri școlare organizate în anul școlar precedent. Vor fi premiate și cadrele didactice care s-au ocupat de pregătirea acestor elevi.

Suma prevăzută în cadrul proiectului de hotărâre pentru desfășurarea acestei activități este de 50.000 lei. Premierea elevilor și a cadrelor didactice se va face în funcție de nivelul performanței obținute și în limita bugetului aprobat pe baza unei liste nominale întocmită de Inspectoratul Școlar Județean Neamț. Elevii care au obținut performanțe la mai multe competiții vor fi premiați pentru fiecare performanță în parte.

Cuantumul premiilor va fi structurat după cum urmează:

 1. a) Pentru elevi:
 • Etapa județeană:
  • Locul I: între 50-200 lei/elev/disciplină;
 • Etapa națională:
  • Locul I: între 250-600 lei/elev/disciplină;
  • Locul II: între 200-500 lei/elev/disciplină;
  • Locul III: între 150-400 lei/elev/disciplină;
  • Mențiune: între 100-300 lei/elev/disciplină;
 1. b) Pentru cadre didactice
 • Etapa județeană:
  • Locul I: între 100-300 lei/cadru didactic;
 • Etapa națională: locul I, II, III sau mențiune – între 150-500 lei/cadru didactic.