0:00

Oferta educațională a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiCu o tradiție de peste 6 decenii în învățământul de stat superior, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău propune absolvenților o gamă atractivă de programe de studii prin oferta educațională a celor 5 facultăți, respectiv 35 de programe de studii universitare de licență, 26 de programe de studii universitare de master și 2 de doctorat, programe de conversie profesională, programe post-universitare, programul pregătitor de limba română pentru cetățeni străini.

Admiterea la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău se desfășoară, în perioada 05-30 iulie 2021, cu înscriere online pe platforma www.admitere.ub.ro sau la sediile celor 5 facultăți, în sălile special amenajate pentru candidații care nu dispun de mijloace tehnice.

FACULTATEA DE INGINERIE

Sub îndemnul „Ingineria profesia viitorului”, Facultatea de Inginerie a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează pentru anul universitar 2021-2022, admitere la ciclurile de studii universitare de licență, master, doctorat și conversie profesională.

Studii universitare de licență în 10 domenii, cu 13 programe de studii: Inginerie și management în alimentația publică și agroturism; Tehnologia informației; Ingineria şi protecţia mediului în industrie; Inginerie dezvoltării rurale durabile; Mecatronică şi robotică; Tehnologia construcţiilor de maşini; Design industrial; Ingineria şi managementul; Inginerie economică în domeniul mecanic; Energetică industrială; Echipamente pentru procese industriale; Ingineria produselor alimentare; Inginerie biochimică.

Oferta educațională a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, ZCH NEWS - sursa ta de informații

Studii universitare de masterat în 9 domenii, cu 13 programe de studii: Managementul protecţiei mediului în industrie; Echipamente pentru reabilitare şi tehnologii asistive; Chimia moleculelor bioactive – obţinere, valorificare, controlul și asigurarea calității; Materiale neconvenţionale în biotehnologii moderne; Echipamente şi tehnologii moderne în energetică; Ştiinţa şi ingineria produselor alimentare ecologice; Tehnologia informației aplicată în industrie; Managementul şi optimizarea echipamentelor de proces; Managementul fabricaţiei produselor industriale; Strategii în asigurarea calităţii în industrie; Mecatronică avansată; Managementul sistemelor industriale de producţie şi servicii.

Oferta educațională a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, ZCH NEWS - sursa ta de informații

Informații complete despre admiterea la Facultatea de Inginerie se găsesc pe pagina web a facultății https://www.ub.ro/inginerie/admitere și www.admitere.ub.ro.

FACULTATEA DE LITERE

Sub sloganul „Creează-ți propria poveste! Alege Literele potrivite!”, Facultatea de Litere a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează, pentru anul universitar 2021-2022, admitere la ciclurile de studii universitare de licență și master, programe postuniversitare de conversie profesională și Programul pregătitor de limba română pentru cetățeni străini.

Facultatea de Litere formează specialiști în 3 domenii cu 7 programe de studii universitare de licență: Limba și literatura română – Limba și literatura engleză; Limba și literatura engleză – Limba și literatura franceză; Limba și literatura franceză – Limba și literatura română; Limba și literatura română – Limba și literatura engleză; Limba și literatura română – Limba și literatura franceză; Comunicare și relații publice; Pedagogia învățământului primar și preșcolar.

Oferta educațională a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, ZCH NEWS - sursa ta de informații

Pentru cele 3 domenii, formarea poate continua prin 5 programe de studii universitare de master: Cultură și literatură română; Limba engleză. Practici de comunicare; Limba franceză. Practici de comunicare; Comunicare în spațiul public; Strategii inovative în educație.

Oferta educațională a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, ZCH NEWS - sursa ta de informații

Informații complete despre admiterea la Facultatea de Litere se găsesc pe pagina web a Facultății https://www.ub.ro/Litere/admitere și pe platforma www.admitere.ub.ro.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE

Facultatea de Științe a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează, pentru anul universitar 2021-2022, admitere la ciclurile de studii universitare de licență și master, programe postuniversitare de conversie profesională și programe de formare psihopedagogică, nivelul I și II.

Facultatea de Științe a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează admitere, la ciclul de studii universitare de licență pentru programele de studii: Biologie, Informatică, Matematică.

Oferta educațională a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, ZCH NEWS - sursa ta de informații

De asemenea, oferta educațională a facultății cuprinde și programe de masterat: Biologie medicalăInformatică aplicată în științe și tehnologie, Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului.

Oferta educațională a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, ZCH NEWS - sursa ta de informații

Informații complete despre admiterea la Facultatea de Științe se găsesc pe pagina web a facultății https://www.ub.ro/stiinte/admitere și www.admitere.ub.ro

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Oferta Facultății de Științe Economice cuprinde, atât la studiile universitare de licență, cât și la studiile universitare de master, următoarele domenii: Administrarea afacerilor, Contabilitate și Marketing.

Pentru studiile universitare de licență, absolvenții de liceu pot opta pentru, atât pentru forma de învățământ cu frecvență (IF), cât și pentru forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR) sau la distanță (ID). Astfel, programele oferite de Facultatea de Științe Economice pentru studii de licență sunt: Administrarea afacerilor – IF, Contabilitate și informatică de gestiune – IF, Contabilitate și informatică de gestiune – IFR, Marketing – IF, Marketing – ID.

Oferta educațională a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, ZCH NEWS - sursa ta de informații

Oferta de studii masterale cuprinde programele: Contabilitate, audit și expertiză contabilă, Managementul și administrarea afacerilor mici și mijlocii și Marketing și comunicare în afaceri.

Oferta educațională a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, ZCH NEWS - sursa ta de informații

Orice alte informații se pot obține de pe pagina web a facultății https://www.ub.ro/fsec/ și și pe platforma www.admitere.ub.ro.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează, pentru anul universitar 2021-2022, admitere la ciclurile de studii universitare de licență și master și programe postuniversitare de conversie profesională.

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății formează specialiști în 3 domenii de licență și 6 programe de studii: Educație fizică și sportivă – IF și IFR, Sport și performanță motrică- IF; Kinetoterapie și motricitate specială – IF și IFR; Terapie ocupațională – IF.

Oferta educațională a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, ZCH NEWS - sursa ta de informații

Pentru cele 3 domenii, formarea poate continua prin 3 programe de studii universitare de master: Activități motrice curriculare și de timp liber;  Performanță sportivă și Kinetoterapia în educarea și reeducarea funcțională.

Oferta educațională a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, ZCH NEWS - sursa ta de informații

Informații complete despre admiterea la Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății de se găsesc pe pagina web a Facultății www.ub.ro/smss/admitere și pe platforma www.admitere.ub.ro.

Articolul precedentEvaluare națională: Rezultatele finale în regiunea Nord-Est
Articolul următorTâlhar pietrean urmărit național, prins de polițiști pe malul Bistriței
ZCH News
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.