bani2Ministerul Finanţelor Publice oferă, prin intermediul unui comunicat de presă, noutăţi legislative, dar reaminteşte celor interesaţi şi obligaţiile declarative cu termen la data de 25 aaugust 2015. Conform comunicatului menţionat, a fost publicat Ordinul nr. 835/217/4172/1348/ din 31 martie 2015, privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator.

“Potrivit art. 55 alin. (4) lit. l) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile veniturile din salarii, ca urmare a activităţii de creare de programe pentru calculator”, se precizează în comunicatul MFP.

Pe larg despre acest subiect, în format Microsoft Word: Nota iulie 2015

În acelaşi comunicat se mai face referite la: Legea nr. 187/ 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 499/07.07.2015; Ordinul ANAF nr. 1966/2015 publicat în Monitorul Oficial nr.580/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 088 şi la Ordinul ANAF nr. 1965/2015, privind modificarea şi completarea Ordinului ANAF nr.7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutul unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată. Prin acest act normativ se modifică formularul 098. (ZCH NEWS)