În județul Neamț sunt, în prezent, 785 de profesori și 126 de secretare, bibliotecare, laborante, administratori care primesc gradații de merit. Beneficiul care răsplătește performanța înseamnă 25% din salariul de bază, acordat lunar timp de 5 ani.

Noile punctaje pentru cadrele didactice care aspiră la gradații de merit au fost publicate în Monitorul Oficial din 27 februarie 2020. Raportul punctajelor a fost modificat pe fiecare criteriu și la fiecare activitate în parte, față de proiectul inițial. Activitățile instructiv-educative sunt evaluate cu 90 de puncte în total, față de 85 în proiect, pentru toți profesorii din învățământul preșcolar, primar, gimnaziu, liceu, profesional, postliceal, din învățământul special, pentru consilieri și logopezi. Rezultatele din activitatea curentă sunt punctate la fel cu rezultatele pe care cadrele didactice le obțin în pregătirea elevilor din categorii dezavantajate și pentru olimpiade, concursuri (câte 10 puncte). În schimb, educatorii și învățătorii primesc mai mult (12 puncte) pentru rezultatele obținute în pregătirea elevilor din categoriile vulnerabile, față de punctajul pentru activitatea la clasă (10 puncte). Elevi dezavantajați sunt, conform Ordinului Ministerului Educației și Cercetării 3.307/2020, cei cu cerințe educaționale speciale din învățământul special, integrați în învățământul de masă, copii din familii monoparentale, copii în plasament, copii crescuți de rude, copii din comunități sărace sau izolate, cu părinți plecați în străinătate, copii școlarizați la domiciliu sau în spital, copii cu HIV și așa mai departe.

Criteriul privind performanțele obținute în inovarea didactică sau managementul educațional este notat cu 40 de puncte în total, pentru activități extracurriculare și implicarea în proiecte finanțate cu fonduri europene se acordă maxim 15 puncte și pentru contribuția la dezvoltarea instituțională se pot obține maxim 5 puncte.

În forma oficială a metodologiei de acordare a gradațiilor de merit în acest an, directorii de școli, inspectorii școlari și personalul de îndrumare sunt evaluați egal (45 de puncte) pentru activitățile cu valoare instructiv-educativă, ca și pentru performanțele în inovare didactică sau management instituțional. Din totalul de 150 de puncte, restul se împarte între activitățile extrașcolare și implicare în proiecte europene (20 de puncte) și contribuția la dezvoltarea instituțională (maxim 40 de puncte). (C.I.)