simpozion 01Astăzi, 8 mai, la Piatra-Neamț s-a desfășurat simpozionul dedicat  ZILEI INDEPENDENȚEI ROMÂNIEI, ZILEI VICTORIEI NAȚIUNILOR UNITE ÎN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL ȘI ZILEI UNIUNII EUROPENE. Activitatea s-a derulat la inițiativa Instituției Prefectului Județului Neamț, iar din partea Primăriei municipiului Piatra-Neamț a participat Dragoș Chitic, primarul interimar al municipiului Piatra-Neamț.

* Primar desemnat Dragos Chitic: „Ziua de 9 mai este o zi de mare importanţă pentru poporul român, contează foarte mult faptul că trăim  liberi într-un stat democratic. Ceea ce nu trebuie să uităm este că de regula războaiele pornesc în momente de instabilitate, în perioade de criză, iar rolul nostru este să nu creăm premisele favorabile pentru un eventual conflict. Atunci când românii sunt uniţi reuşesc să obţină ceea ce şi-au propus şi reuşesc să fie victorioşi. Poate că astăzi România este într-una dintre cele mai favorabile conjuncturi, suntem membri cu drepturi depline ai Uniunii Europene, trăim într-o ţară liberă şi democratică, este pace şi trebuie cu toţii să luptăm pentru a păstra acest lucru. La mulţi ani România ! La mulţi ani Europa!”

simpozion 02* Subprefect Gheorghe Neculae: „Pentru toţi românii ziua de 9 mai are o importanţă deosebită, pentru că are o dublă semnificaţie în istoria noastră : declararea independenţei statului şi victoria asupra fascismului.

La data de 9 mai 1877, profitând de o conjunctură politică favorabilă, Adunarea Deputaţilor şi Senatul s-au întrunit în sesiune extraordinară şi au proclamat independenţa de stat a României, act legitim pe care Nicolae Bălcescu îl anticipase şi pe care valoroasa generaţie paşoptistă a avut şansa să-l pregătească şi să-l proclame.

Atunci, la 9 mai 1877, Mihail Kogălniceanu a rostit celebrul discurs in care a exclamat “Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare!”.

Se încheia o etapă istorică, dar trebuia parcursă o alta, aceea a obţinerii recunoaşterii independenţei pe câmpul de luptă pentru a putea fi impusă Porţii Otomane, singura cale de urmat în situaţia dată.

Aşadar, de aici şi până la recunoaşterea independenţei de către marile puteri, drumul a fost lung şi străjuit de sacrificiul suprem al miilor de eroi.

simpozion 03Intrată în război, în primăvara anului 1877, Armata română a triumfat pe câmpurile de luptă, cucerind pe rând redutele otomane de la Plevna, Griviţa, Smârdan şi Vidin.

Independenţa României a fost câştigată cu jertfa a peste 10.000 de ostaşi şi a fost recunoscută în iunie 1878 când s-a semnat Tratatul de la Berlin.

Mai bine de o jumătate de secol mai târziu, la 9 mai 1945, românii au trăit bucuria capitulării fascismului, sub loviturile concentrice ale coaliţiei antifasciste.

Insurecţia armată, participarea României alături de Naţiunile Unite cu efective militare de  peste 500.000 de oameni, precum şi cu întregul potenţial economic al tării, la zdrobirea Germaniei naziste şi la finalizarea celui de-al doilea război mondial, a reprezentat unul din cele mai glorioase capitole ale tradiţiilor de luptă ale poporului nostru.

Ostaşii români au demonstrat încă o dată înaltele virtuţi ale poporului nostru, au luptat şi s-au jertfit pentru victorie, pentru eliberarea patriei.

Aşadar, la 70 de ani de la Victoria asupra fascismului încheind războiul din Europa şi 138 de ani de la declaraţia de independenţă, rememorarea faptelor, cinstirea şi omagierea eroilor neamului este firească, este chiar necesară. Jertfa lor este pentru noi toţi un altar de înălţătoare credinţă şi mândrie românească.    

Şi nu în ultimul rând, ziua de 9 mai este în acelaşi timp şi Ziua Europei, stabilită în anul 1985 în urma summit-ului de la Milano al liderilor europeni.

Prin urmare, România împreună cu celelalte state ale Europei, serbează Ziua Uniunii Europene.

Aşadar, pentru noi românii această zi are o triplă semnificaţie, egale ca importanţă şi putem spune, fără rezerve, că ziua de 9 mai ne-a jalonat mersul spre viitor. Spre acel viitor european pe care ni l-am dorit, dar pe care trebuie să depunem eforturi pentru a-l construi.

Este o zi istorică încărcată de emoţie, ne aminteşte că românii au luptat şi s-au jertfit pentru o Românie liberă, independentă şi suverană, integrată într-o Europă unită.

Şi, nu pot încheia, fără să nu amintesc cuvintele marelui Kogălniceanu care sunt şi acum la fel de valabile : „Noi trebuie să dovedim că suntem naţiune vie, trebuie să dovedim că avem cunoştinţa misiunii noastre, trebuie să dovedim că suntem în stare să facem noi sacrificii pentru ca să păstrăm această ţară şi drepturile ei pentru copiii noştri”.

La mulţi ani România! La mulţi ani Europa! La mulţi ani tuturor!” (ZCH NEWS)