pietricica turism
Gyorgy ATTILA
Gyorgy ATTILA

Vineri, 13 februarie 2015, a avut loc vizita Secretarului de stat al Ministerului Finanțelor Publice, domnul Attila GYORGY, care a avut inițiativa unei întâlniri cu primarii și contabilii șefi ai unităților administrativ-teritoriale, alături de reprezentantul Guvernului în teritoriu. Județul nostru a fost al șaselea, într-o suită de reuniuni destinate dezbaterii noului cadru legislativ privind stabilirea bugetelor locale. Prefectul județului Neamț a moderat prima parte a lucrărilor și a adresat felicitări domnului Secretar de stat pentru că a dorit să organizeze astfel de dezbateri cu primarii, considerând acest lucru ca fiind un gest de normalitate.

“Discuțiile pot genera soluții concrete, iar acestea pot veni de la cei care pun în practică, nemijlocit, prevederile legale”, a declarat prefectul Ioan Vlad ANGHELUȚĂ.

Agenda ședinței a cuprins trei teme: discuții privind modul de aplicare a sistemului de echilibrare a bugetelor locale în anul 2015, discuții referitoare la propunerile unităților administrativ-teritoriale privind modificarea Legii finanțelor publice locale și legalitatea actelor administrative prin care se instituie ajutorul pentru întreprinderi. Domnul Secretar de stat a făcut, mai întâi, o prezentare a recentului proiect al Guvernului referitor la sistemul loteriei bonurilor fiscale, care își propune, în principal, combaterea evaziunii fiscale.

“Loteria bonurilor fiscale, din perspectiva consumatorului, reprezintă o șansă, sigur, aceasta trebuind să fie însoțită și de noroc. Scopul Ministerului Finanțelor Publice este acela de a constrânge firmele să emită bon fiscal, fapt care va determina eliminarea concurenței neloiale între firmele care respecta legea și cele care fac evaziune”.

Ioan Vlad ANGHELUŢĂ
Ioan Vlad ANGHELUŢĂ

Partea a doua a lucrărilor a fost o dezbatere strict tehnică pe aplicarea Art. 8 din Legea 186/2014, Legea bugetului de stat, care a generat anumite dezechilibre ce impun corecții. Discuțiile s-au purtat între primari și reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice, în special pe criteriile de repartizare a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și de repartizare a sumelor de echilibrare. O serie de criterii, enunțate de domnul Secretar de stat, au fost confirmate de participanții la discuții, altele au fost propuse de către aceștia, cum ar fi: existența unor centre medicale, sociale și de cultură pe teritoriul UAT, numărul de beneficiari ai unor servicii (de exemplu licee cu adresabilitate mare). S-au mai făcut propuneri privind informatizarea serviciilor financiare, simplificarea contabilității în administrație, gradarea unităților administrativ-teritoriale. De asemenea, s-a propus ca proiectul noii legi a finanțelor publice locale să fie supus unei dezbateri publice lărgite.

Ultimul punct pe ordinea de zi a făcut referire la procedura de avizare a ajutorului de stat/de minimis de către Consiliul Concurenței, respectiv emiterea avizului de legalitate pe actele administrative prin care se instituie ajutorul pentru întreprinderi. Acest aviz de legalitate, va fi emis de către prefect doar în condițiile în care actul administrativ a fost adoptat cu avizul Consiliului Concurenței, măsura respectă regula de minimis și nu intra sub incidența legislației în domeniul ajutorului de stat.

La final prefectul județului a reiterat ideea organizării periodice a unor astfel de întâlniri pe diverse teme de interes, constatând multitudinea problemelor pe care le au de rezolvat reprezentanții administrațiilor locale.