pietricica turism

”Planul de acțiune privind energia durabilă al municipiului Roman este model regional de trecerea la o economie verde”. Este concluzia desprinsă din discuțiile purtate joi, 15 septembrie 2016, la Primăria Roman. Fundația TERRA Mileniul III împreună cu Primăria Roman și cu sprijinul Asociației Municipiilor din România au organizat seminarul ”Planul de acțiune privind energia durabilă în municipiul Roman – pentru corelarea eforturilor la nivel regional”,  ca parte din proiectul ”Orașe Verzi – Regiuni Verzi (Green Cities – Green Regions)”, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Evenimentul a fost centrat pe tema energiei durabile și a eficienței energetice, având ca participanți factori de decizie din Municipiul Roman, precum și responsabili de mediu din Piatra Neamț, Onești și Botoșani. Punctul central al seminarului a fost reprezentat de ”Planul de Acțiune privind Energia Durabilă în Municipiul Roman”, adoptat de Consiliul Local Roman prin HCL nr. 114/ 2016.

La eveniment, au participat, printre alții, subprefectul Vlad Ciurea, primarul Romanului, Laurențiu Dan Leoreanu, Lavinia Andrei – managerul de proiect ”Terra Mileniul III”, Liviu Gheorghe – expert ”TERRA Mileniul III”, și Steluța Bogatu, coordonator în Asociația Municipiilor din România.

Constantin Neagu, inspector de strategii și marketing instituțional la Primăria Roman a prezentat principalele măsuri ale ”Planului de Acțiune privind Energia Durabilă” (PAED), iar lecțiile învățate în Elveția, în cadrul vizitei de studiu desfășurate în perioada 4-8 aprilie 2016, la Geneva și în zona Lausanne (Suisse Romande), au fost aduse în atenție de Steluța Bogatu.

În deschiderea evenimentului, primarul Laurențiu Leoreanu a evidențiat provocările trecerii către o economie locală verde: ”Prin aderarea la Convenţia Primarilor, Municipiul Roman și-a asumat angajamentul de a elabora, implementa și dezvolta un «Plan de Acțiune privind Energia Durabilă – PAED» la nivel local, în cadrul Strategiei privind Schimbările Climatice, care să cuprindă o țintă măsurabilă de minim 20% reducere de CO2, din totalul emisiilor stabilite prin Inventarul de Referință al Emisiilor, până în anul 2020 la nivel local și stabilirea de măsuri clare de diminuarea a acestor emisii pentru adaptarea la efectele climatice din ce în ce mai vizibile și apăsătoare pentru toți cetățenii. Ne-am concentrat în ultimii ani spre transformarea Municipiului Roman într-un «oraș verde», prin abordarea resurselor sale într-un mod rațional și pe termen lung, în scopul de a asigura un viitor energetic competitiv, durabil și favorabil incluziunii, dezvoltând o serie de proiecte și investiții pentru creşterea calităţii vieţii tuturor cetăţenilor”.

La rândul său, Lavinia Andrei, președintele Fundației ”TERRA Mileniul III”, a accentuat importanța rolului autorităților locale și regionale în promovarea unor modificări ale comportamentului individual – o condiție indispensabilă pentru tranziția către o economie mai verde: Comunitățile locale sunt parte din cauza schimbărilor climatice și în același timp suferă de pe urma lor. Conferința ONU privind Schimbările Climatice de la Paris a evidențiat rolul autorităților locale ca reprezentanți ai comunităților în a implementa pașii către obiectivele asumate la nivel global. Folosind Pachetul de acțiuni adoptat la Paris, autoritățile locale pot contribui substanțial la trecerea către o economie cu emisii reduse de carbon. În acest sens Fundația «TERRA Mileniul III»,  alături de partenerii săi «R-20»  din Elveția și AMR, prin proiectul «Orașe Verzi – Regiuni Verzi» și-au asumat rolul de a asista autoritățile locale interesate, în demersul lor de a dezvolta Inventarul de Emisii și Planul de Acțiune privind Energia Durabilă, precum și de a monitoriza rezultatele măsurilor întreprinse”.

Proiectul ”Orașe Verzi – Regiuni Verzi”, în cadrul căruia Municipiul Roman a realizat Planul de acțiune privind energia durabilă, își propune să contribuie la sprijinirea municipiilor și regiunilor ce doresc să își reducă amprenta de carbon și să clădească un parteneriat durabil între partenerii elvețieni și români, cu scopul de a identifica soluții potrivite pentru tranziția către o economie verde.

Primarul Laurențiu Dan Leoreanu a prezentat și lista proiectelor pe care municipiul Roman  le are depuse pentru finanțare, subordonate conceptului de economie verde:

  • Amenajare parc fotovoltaic în municipiul Roman;
  • Îmbunătățirea condițiilor de mediu și viață în municipiul Roman prin amenajarea Parcului Zăvoi;
  • Îmbunătățirea condițiilor de mediu și viață în municipiul Roman prin amenajarea Parcului Jora;
  • Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea clădirii destinate Muzeului personalităților romașcane;
  • Conservarea, restaurarea și protecția clădirii Casa Celibidache.

Municipiul Roman este semnatar al Convenției Primarilor din anul 2014, iar prin PAED-ul adoptat se stabilesc acțiunile și măsurile ce vor fi întreprinse la nivel local, în vederea atingerii obiectivului general de reducere a emisiilor de CO2 cu cel puțin 20% până în anul 2020, față de anul de referință 2012. Alte 4 orașe selectate în urma unui proces minuțios beneficiază de asistența experților ”TERRA Mileniul III” pentru realizarea de PAED-uri sunt Focșani, Alba Iulia, Făgăraș și Roșiorii de Vede. 

Proiectul ”Orașe Verzi – Regiuni Verzi (Green Cities – Green Regions)” a debutat în luna aprilie 2015 și se desfășoară la nivel naţional pe o perioadă de 24 de luni, fiind co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă. Valoarea totală a proiectului este 277.565,00 CHF, din care 28.116 CHF reprezintă contribuție proprie a partenerilor. (D.A.)