culita tarata 03

Ieri, președintele CJ Neamț, Culiță Tărâță a semnat  contractul de „Furnizare de echipamente de precolectare și unități de compostare individuală a deșeurilor în Neamț” pentru cel de-al doilea lot de containere metalice. Contractul de furnizare pentru lotul nr. 2 a fost atribuit prin licitaţie deschisă Întreprinderii individuale Greco Achille, cu sediul în Torano Castello Scalo CS Italia și este compus dintr-un număr de 3.024 de containere metalice de 1,1 m3, pentru colectarea deşeurilor reziduale în zonele rurale ale Judeţului Neamţ, iar valoarea acestuia se ridică la 6.319.958 lei, inclusiv TVA. Contractele de furnizare pentru loturile 1 şi 3  au fost atribuite prin licitaţie deschisă Asocierii SC Grădinaru Import Export SRL București și SC Triplast Târgu Mureș şi sunt compuse din două loturi de  echipamente de compostare şi precolectare a deşeurilor: lotul nr. 1 cu 52.000 bucăţi unităţi de compostare individuală, pentru implementarea compostării deşeurilor biodegradabile la 50% din gospodăriile din zona rurală in valoare de 11.656.049,60 lei, inclusiv TVA și lotul nr.3 cu 4.545  bucăţi  containere din plastic, cu o capacitate de 1,1 m3, pentru colectarea deşeurilor de hârtie/carton, a deşeurilor de sticlă, respectiv a deşeurilor de plastic , necesare platformelor de colectare, construite prin proiect atât în mediul urban cât şi în cel rural, precum şi 20.900 bucăţi pubele din plastic, cu o capacitate de 120 l, pentru deşeuri biodegradabile şi reziduale din mediul urban, in valoare de 6.093.856 lei, inclusiv TVA.

Lucrări în condiţii de normalitate

”Implementarea proiectului presupune încheierea unor contracte de servicii şi lucrări pentru Asistenţa Tehnică pentru Managementul proiectului şi Supervizarea lucrărilor de construcţii, construirea depozitului judeţean de deşeuri de la Girov şi închiderea celor 3 depozite neconforme de la Bicaz, Roman şi Târgu Neamţ, a Staţiilor de transfer şi sortare Cordun şi a platformelor de colectare a deşeurilor, precum și furnizarea de echipamente de precolectare şi compostare individuală a deşeurilor. Sper că și această firmă care a câștigat licitația pentru lotul cu numărul 3 să dea dovadă de seriozitate și sper ca acest contract să se finalizeze în condiții de normalitate pentru a putea prezenta mai apoi rezultatele finale ale proiectului, per ansamblu”, a declarat președintele Culiță Tărâță după semnarea contractului cu firma italiană.

Proiect de 129.798.341 lei

CJ Neamţ beneficiază de asistenţă financiară, acordată prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”, pentru implementarea proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Neamţ”, în baza contractului de finanţare nr. 131165/24.02.2011. Proiectul are o valoare totală eligibilă de 129.798.341 lei, fără TVA, din care 80% reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, 18%, reprezintă finanţarea nerambursabilă din bugetul de stat, iar 2% reprezintă contribuţia din bugetul local. Scopul proiectului este de a stabili la nivelul judeţului Neamţ, un Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Municipale, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi române în domeniu.

Irina CĂLIN