biblioteca

Astăzi, de la ora 17, în Sala de Teatru „Eduard Covali” din cadrul Bibliotecii Judeţene va avea loc colocviul „Nevoia de modele în societatea românească de azi”, manifestare ce face parte din cea de a V-a ediţie a „Zilelor Daniil Sandu Tudor”. Vor susţine pledoarii pentru ideea de modele autentice şi vor sublinia rolul fundamental al acestora în societate, personalităţi ale culturii române actuale precum: Magda Ursache (Iaşi), Marius Vasileanu (Bucureşti), Teodora Stanciu (Bucureşti), Oana Enăchescu (Radio România Cultural), Valentin Ajder (director al editurii Eikon), Prof. Ani Cojan (Iaşi), Prof. Adrian G. Romila, Pr. Director Vasile Mihoc, Pr. Director Dan Cojan, Protosinghel Elefterie Păduraru (Schitul Cărbuna, Mănăstirea Neamţ), Preot Valentin Tofan, Protopop de Piatra Neamţ. Intervenţiile vorbitorilor vor fi încadrate muzical de colindele interpretate de grupul coral de la Seminarul Teologic Ortodox din Piatra Neamţ, precum şi de către cantautorul Nelu Nicoară (Cluj Napoca). Vor fi lansate volumele: Comunismul cu rele şi rele de Magda Ursache; Etnosofia (ediţia a II-a) de Petru Ursache; Universalism românesc. Publicistica lui Daniil Sandu Tudor, ediţie îngrijită de Marius Vasileanu; Duhovnicii Sihăstriei sub cenzura comunistă de Ieromonah Cosma Giosanu; Nae Ionescu şi discipolii săi în Arhivele Securităţii. Volumul V. Mircea Vulcănescu. Prezentarea, selecţia, şi îngrijirea documentelor de Dora Mezdrea. „Zilele Daniil Sandu Tudor” vor continua vineri, 13 decembrie 2013, ora 11. 30, la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” de la Neamţ, unde va avea loc colocviul «Daniil Sandu Tudor şi modelul „Rugul aprins”. Imnul Acatist al Maicii Domnului la Rugul aprins de Daniil ieroschimonahul (Daniil Sandu Tudor) din aceeaşi zi, ora 16,30, la Schitul Cărbuna, se va încheia evenimentul ce precede Sfintele Sărbători ale Naşterii Mântuitorului. (N.S.)