Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Neamţ reaminteşte angajatorilor ce obligaţii au faţă de lucrătorii proprii în perioadele de temperaturi extreme. Vă reamintim că astăzi, 29 iunie, judeţul Neamţ se află sub avertizare COD GALBEN de caniculă. Obligaţiile angajatorilor:

“A. Pentru ameliorarea condiţiilor de muncă:

 • reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice;
 • asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă;
 • alternarea efortului dinamic cu cel static;
 • alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.

Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor:

 • asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoană/schimb;
 • asigurarea echipamentului individual de protecţie;
 • asigurarea de duşuri.

Angajatorii care nu pot asigura condiţiile susmenţionate vor lua, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, după caz, următoarele măsuri:

 • reducerea duratei zilei de lucru;
 • eşalonarea pe două perioade a zilei de lucru: până la ora 11:00 şi după ora 17:00;
 • întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.

Aceste măsuri suplimentare se vor stabili dacă temperaturile extreme se menţin pe o perioadă de cel puţin două zile consecutiv.

Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiţii de temperaturi extreme angajatorii trebuie să asigure:

 • examenul medical la angajare şi controlul medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicaţiilor pentru munca la temperaturi crescute;
 • primul ajutor şi transportul la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate;
 • trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme.

Pe durata întreruperii colective a lucrului contractele individuale de muncă ale salariaţilor se menţin, iar perioada de întrerupere constituie vechime în muncă”.

“Neluarea măsurilor de prevenire constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda de la 1.500 lei la 2.500 lei, dacă faptele nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât sa fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni”, avertizează Ioan Popescu, inspector şef al ITM Neamţ.

La ora 11:00, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, temperatura aerului oscila în judeţul Neamţ între 28 de grade Celsius în zona Târgu Neamţ şi 25 de grade Celsius la Piatra Neamţ. La Roman erau 26 de grade Celsius. Şi indicele de confort termic se menţinea în limite normale, valoarea cea mai ridicată (76, faţă de maximul de 80) fiind la Roman şi Târgu Neamţ. (M. CONSTANTINESCU)