pietricica turism

Consiliul Local Piatra Neamț va dezbate un proiect de hotărâre pentru înființarea unui Serviciu Social de Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice. Acesta este necesar în condițiile în care în societatea românească există tot mai mulți bătrâni singuri, care au nevoie de îngrijiri de specialitate, iar sistemul sanitar actual este depășit de situație. Raportul de specialitate asociat proiectului menționează că sistemul propus este menit să asigure servicii de îngrijire personală la domiciliu sau în alte centre rezidențiale pentru persoane vârstnice dependente singure sau a căror familie nu le poate asigura îngrijirea.

În cadrul aceluiași proiect, consilierii locali vor vota și aprobarea unui regulament de funcționare a noului serviciu social, în care se stabilesc, printre altele: cadrul legal de funcționare, beneficiarii serviciilor sociale, activitățile și funcțiile serviciului, structura organizatorică, etc. Personalul de specialitate și auxiliar angajat ar urma să conțină: asistenți medicali, îngrijitori la domiciliu, psihologic, kinetoterapeuți și referenți. Finanțarea serviciului ar urma să fie făcută de la bugetul local, din donații, sponsorizări sau alte contribuții sau „din alte surse de finanțare”, după cum menționează proiectul, dar nu sunt precizate sumele necesare pentru desfășurarea optimă a activității. Odată votat acest proiect, consilierii sunt chemați să stabilească standardele minime de cost, pe an, pentru aceste servicii de îngrijire la domiciliu.

Nr. CrtNivelul venitului net lunar al persoanei vârstniceProcent din costul standard al serviciilor de 15 lei/orăGrad de dependență IA, IB, ICGrad de dependență IIA, IIB, IICGrad de dependență IIIA, IIIB, IIIC
Valoarea lunară a contribuției la 80 de ore îngrijire pe lună cu un cost de 15 lei/orăValoarea lunară a contribuției la 40 de ore îngrijire pe lună cu un cost de 15 lei/orăValoarea lunară a contribuției la 20 de ore îngrijire pe lună cu un cost de 15 lei/oră
1Persoane vârstnice fără venituri0%000
2Venituri până la 500 lei5%60 lei30 lei15 lei
3Venituri între 501 lei – 1000 lei10%120 lei60 lei30 lei
4Venituri între 1001 lei și 2000 lei20%240 lei120 lei60 lei
5Venituri peste 2000 lei100%1200 lei600 lei300 lei

Serviciile comunitare, prezentate în raportul de specialitate a proiectului de hotărâre, care ar urma să fie furnizate persoanelor vârstnice sunt:

  • Servicii sociale privind îngrijirea persoanei, prevenirea marginalizării sociale și sprijinirea pentru reintegrarea socială, consiliere juridică și administrativă, sprijin pentru plata unor servicii și obligații curente, îngrijirea locuinței și gospodăriei, ajutor pentru menaj, prepararea hranei;
  • Servicii socio-medicale privind, în principal, ajutorul pentru realizarea igienei personale, readaptarea capacităților fizice și psihice, adaptarea locuinței la nevoile persoanei vârstnice și antrenarea la activități economice, sociale și culturale, precum și îngrijirea temporară în centre de zi, aziluri de noapte sau alte centre specializate. (Vlad BĂLĂNESCU)