Natalitate, mortalitate şi spor natural: În luna septembrie 2014, numărul născuţilor-vii a fost de 491, fiind cu 52 născuţi-vii mai mic faţă de luna august 2014 şi cu 14 născuţi-vii mai mare decât în luna septembrie 2013. Numărul deceselor (523) a fost mai mare faţă de luna august 2014 cu 28 şi cu 5 mai mic decât numărul deceselor din luna septembrie 2013.Sporul natural a fost negativ şi a scăzut de la +48 în luna august 2014 la -32 în luna septembrie 2014.

Nupţialitate şi divorţialitate: În luna septembrie 2014, numărul căsătoriilor a fost de 290, mai mic decât în luna august 2014 cu 618 şi cu 46 mai mic faţă de luna septembrie 2013. Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 59, cu 8 mai mare faţă de luna august 2014 şi cu 22 mai mic faţă de luna septembrie 2013.

Construcţii: Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna septembrie 2014, a fost de 98, fiind mai mic decât numărul autorizaţiilor eliberate în luna august 2014 cu 21 şi cu 17 mai mic (-14,8%) decât în luna septembrie 2013. (Z.C.H.)