AFIS COLOCVIU CUCUTENI

Astăzi este prima zi din cele trei dedicate Colocviului Internaţional „Cultura Cucuteni în contextul neo-eneoliticului european”, manifestare organizată de Muzeul de istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ, cu prilejul împlinirii a 13+ de ani de la descoperirea aşezării eponime.

„Colocviul la care vor participa peste 50 de cercetători din România, Republica Moldova, Ucraina, Rusia, Anglia, Franţa, Polonia, Grecia şi Ungaria, va fi adresat deopotrivă specialiştilor români şi străini implicaţi în cercetarea şi valorificarea patrimoniului aparţinând civilizaţiei Cucuteni-Tripolie şi culturilor contemporane acesteia de pe bătrânul continent, care vor avea astfel ocazia de a face publice la Piatra-Neamţ cele mai recente descoperiri, teorii şi ipoteze formulate”, a declarat dr. Dorin Nicula, directorul adjunct al Complexului Muzeal Neamţ.

„În paralel cu susţinerea comunicărilor ştiinţifice, tot cu acest prilej vor avea loc şi o serie de acţiuni menite să comemoreze un an de la trecerea în nefiinţă a unuia dintre cei mai renumiţi specialişti români implicaţi în cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural cucutenian – Dr. Dan Monah, angajat şi colaborator de seamă al instituţiei noastre”.

Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni va găzdui o expoziţie temporară „In Memoriam Dan Monah” care va include cele mai importante descoperiri făcute pe şantierele arheologice de la Brăşăuţi, Poduri-Dealul Ghindaru, Mitoc, Trebeş şi Mărgineni – Cetăţuia şi Târgu Ocna – Podei, cât şi materiale foto-documentare, dar şi obiecte personale care au aparţinut reputatului cercetător. (C. MIRCEA)