pietricica turism

În Neamț, reînscrierile preșcolarilor, la grădinițele din Piatra Neamț, pentru anul școlar 2014-2015, au început la sfârșitul lunii martie, iar înscrierile se vor derula începând cu 23 aprilie. Preșcolarii vor fi înscriși în funcție de numărul de locuri disponibile, conform Legii Educației și criteriilor de departajare stabilite.

Copiii care au cele mai mari șanse la înscrierea într-o grădiniță sunt cei care îndeplinesc următoarele condiții: apropierea domiciliului de unitate (prioritate au cei din circumscripția școlară),  ocuparea locurilor în ordinea descrescătoare a vârstei, frați înscriși la aceiași unitate școlară, probleme sociale (familii monoparentale).

Pentru părinții care vor să-și înscrie copiii la grădinițe trebuie să întocmească un dosar, care să cuprindă următoarele acte: cerere tip, copie după certificatul de naștere a copilului, copii după cărțile de identitate ale părinților, adeverință de salariat, dovada de familie monoparentală (unde este cazul), declarație pe proprie răspundere privind opțiunea pentru o singură unitate de învățământ preșcolar, avizul epidemiologic de la medicul de familie. (M.T.)