reclama autocenter

urbanistic

* investitorii privaţi vor putea iniţia Planuri Urbanistice Zonale prin care să ceară derogări de la Planul Urbanistic General, indiferent de funcţiunea pe care o vor avea clădirile

Noua Legea a urbanismului a fost publicată, săptămâna trecută, în “Monitorul Oficial”. Principala modificare constă în faptul că investitorii privaţi vor putea iniţia Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) prin care să ceară derogări de la Planul Urbanistic General (PUG), indiferent de funcţiunea pe care o vor avea clădirile. Prin aceste derogări, pentru fiecare teren în parte Coeficientul de Utilizare al Terenului (CUT) nu va putea fi majorat cu mai mult de 20%. Excepţie fac investitorii care doresc să construiască parcuri tehnologice, industriale, comerciale şi zone de servicii, unde CUT-ul va putea fi majorat cu mai mult de 20%, dar nu va putea fi mai mare de 40%. Până acum, doar autorităţile locale puteau iniţia Planuri Urbanistice Zonale, excepţie făcând investitorii care doreau să construiască cartiere rezidenţiale, centre comerciale şi parcuri tehnologice. Reamintim că preşedintele Băsescu a refuzat prima dată să promulge aceasta lege şi a fost trimisă pentru reexaminare în Parlament, dar Parlamentul nu a modificat nimic. O altă schimbare foarte importantă este că, în cazul zonelor protejate, unde se află clădiri de patrimoniu, investitorii privaţi vor putea iniţia Planuri Urbanistice Zonale prin care să ceară modificarea Coeficientului de Utilizare al Terenului cu cel mult 20%. Dacă se doreşte o modificare mai mare, Planul Urbanistic Zonal, care va stabili cu cât se modifică regimul de construire, poate fi iniţiat doar de autoritatea publică. Până acum investitorii privaţi nu puteau modifica deloc indicatorii urbanistici din zonele construite protejate. Noua Lege a urbanismului mai prevede ca Planurile Urbanistice Zonale care au fost făcute înainte de apariţia OUG 7/2011 – considerată legea care a stopat haosul urbanistic – şi nu au fost aprobate până pe 1 februarie 2012, vor putea fi supuse din nou votului consiliilor locale. Avizele date pentru PUZ-uri vor fi discutate de autorităţi în regim de urgenţă, iar dacă în 10 zile nu se dă un răspuns, se consideră aprobare tacită. Pentru a beneficia de prevederile alin. (1) persoanele fizice sau juridice depun o cerere însoţită de documentaţia de urbanism în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

 Modificări aduse Legii urbanismului

S-au simplificat şi cerinţele pentru emiterea avizului de oportunitate; elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul: zonelor centrale ale localităţilor; zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor, a complexelor de odihnă şi agrement, a parcurilor industriale, a parcelărilor; infrastructura de transport; zonele supuse restructurării sau regenerării urbane; altor zone stabilite de autorităţile publice locale din localităţi, potrivit legii; Guvernul nu va mai face şi aproba Planurile Urbanistice Zonale de reglementare a zonei de coastă a Mării Negre şi a staţiunilor turistice de interes naţional. Aceste documentaţii vor fi făcute şi aprobate de autoritatea locală cu avizul Ministerului Dezvoltării. Prevederea ca Guvernul să aprobe PUZ-ul de coastă şi cele din staţiunile turistice a fost introdusă în vremea în care Elena Udrea era ministrul Dezvoltării, ca reacţie la haosul urbanistic de pe litoral; autorităţile locale au obligaţia să-şi actualizeze Planurile Urbanistice Generale la 10 ani. Termenul de valabilitate a Planului Urbanistic General se prelungeşte o singură dată, pe baza de hotărâre a consiliului local, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar fără a depăşi 5 ani de la data depăşirii termenului de valabilitate; s-a abrogat articolul: “Anularea hotărârilor de aprobare a documentaţiilor de urbanism emise cu încălcarea prevederilor legale se cere, în condiţiile legii, de prefect, în urma controlului de legalitate sau la sesizarea inspectorului general al Inspectoratului de Stat în Construcţii, a arhitectului-şef al judeţului sau a autorităţilor centrale de specialitate, în termenele prevăzute de lege”; prin Planurile Urbanistice de Detaliu se poate schimba şi procentul de ocupare a terenului. Până acum se putea schimba doar distanţa clădirii faţă de limitele laterale ale parcelei; clădirile care vor fi construite în zonele de protecţie a monumentelor istorice de importanţă naţională/internaţională vor fi avizate de Direcţiile de Cultură. Până acum acest aviz era dat de Ministerul Culturii; Ministerul Dezvoltării nu mai trebuie să avizeze PUZ-urile pe parcela din zonele protejate, le avizează doar pe cele care se referă la întreaga zona protejată şi care vor fi iniţiate de autorităţi, nu de investitorii privaţi. (Z.C.H.)

Articolul precedentAparatul pentru oftalmologie vine săptămâna viitoare
Articolul următorÎnnoirea permisului de conducere doar cu fișă medicală