reclama autocenter

anl bicaz decembrie 2014 01Guvernul României a aprobat legislația secundară pentru punerea în aplicare a modificărilor aduse Legii privind înființarea Agenției Naționale de Locuințe, referitoare la facilitățile de locuire pentru tinerii cărora sursele de venit nu le permit achiziția unei locuințe în proprietate sau închirierea în condițiile pieței, inclusiv pentru tinerii specialiști din sănătate și învățământ.

Printr-o Hotărâre, Guvernul a adoptat modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

Astfel, se modifică vârsta până la care pot primi repartiție pentru locuință tinerii, respectiv în cel mult 36 de luni de la împlinirea vârstei de 35 de ani. De facilități locative vor beneficia și tinerii specialiști din sănătate, categorie în care sunt incluși și tinerii rezidenți.

Locuințele pentru tineri destinate închirierii vor fi repartizate inclusiv pentru tinerii specialiști din învățământ și sănătate, atât din fondul de locuințe nou construite, cât și din cele pentru care au fost reziliate de drept contractele de vânzare cu plata în rate. Analizarea cererilor pentru locuințele destinate închirierii exclusiv unor specialiști din sănătate și educație se face de către comisii sociale, constituite de către primarul localității, pe baza criteriilor specificate în noile norme de aplicare a legii.

Pentru construirea de noi locuințe ANL, vor fi preluate de la autoritățile publice locale doar acele terenuri destinate construcției de locuințe prin programele guvernamentale pentru care sunt viabilizate până la limita exterioară a perimetrului destinat construcțiilor. Necesitatea și oportunitatea proiectelor sunt stabilite în colaborare cu autoritățile publice locale, luând în considerare și solicitările depuse de posibilii beneficiari, și înregistrați în baza de date gestionată de ANL. Tema de proiectare este stabilită de ANL, iar plafonul maximal de cost este aprobat de către Consiliul de Administrație al ANL.

Locuințele se repartizează în baza unor criterii aprobate de Consiliul de Administrație al ANL.

Prin ANL se derulează Programul guvernamental pentru construcția de locuințe pentru tineri destinate închirierii și despre Programul de construcții locuințe proprietate personală, realizate prin credit ipotecar. În ceea ce privește programul de construcții locuințe proprietate personală, realizate cu credit ipotecar, adică program propriu al ANL, există o serie de particularități în derularea programului constând în faptul că se adresează tuturor persoanelor cu cetățenie română, care au împlinit vârsta de 18 ani și care doresc să cumpere o locuință construită prin intermediul agenției.

Pentru a cumpăra o locuință construită prin acest program, este nevoie de finanțare, reprezentată de un avans (depus de solicitant) și de un credit ipotecar (contractat de la băncile partenere). Locuințele se repartizează în baza unor criterii aprobate de Consiliul de Administrație al ANL.

Prin normele metodologice aprobate astăzi se mai stabilește:

  • Modul în care se determină valoarea de vânzare a locuințelor realizate prin programul de construcții locuințe proprietate personală, realizate prin credit ipotecar, necontractate la data finalizării lucrărilor;
  •  Modul de plată al penalităților în situația în care chiria nu este plătită la termenul stabilit

În situația în care locuințele ANL nu se repartizează în totalitate, autoritățile administrației publice locale și centrale, după caz, răspund de pază și conservarea imobilelor preluate până la repartizarea acestora către beneficiarii de drept, urmând să efectueze pe cheltuiala lor toate remedierile necesare la imobilele preluate și nerepartizate la care se constată deteriorări ca urmare a neutilizării lor.

Noile norme metodologice stabilesc și atribuțiile administratorilor, în sensul că aceștia înregistrează în contabilitate locuințele pe care le au în administrare, cu respectarea prevederilor legale în materie, și le supun procedurilor de reevaluare și amortizare, precum și faptul că administratorul locuințelor exercită operațiuni specifice unui proprietar în numele statului, în sensul că își dă acordul pentru racordarea/debranșarea locuințelor la/de la rețelele de utilități; îmbunătățirile care se aduc locuințelor la solicitarea chiriașului; ieșiri din indiviziune, alipiri, dezlipiri care nu aduc atingere proprietății publice/private a statului; înscrierea mențiunilor în extrasul de carte funciară.

Noile norme de aplicare detaliază situațiile în care se poate realiza schimbul de locuințe între chiriași sau între unități administrativ-teritoriale diferite.

Astfel, la solicitarea chiriașilor, administratorii locuințelor pot realiza un schimb de locuințe cu asigurarea exigențelor minimale prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza unei convenții/acord între chiriași.

În situații temeinic justificate, administratorii locuințelor pot dispune, cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, schimbarea locuinței atribuite unui chiriaș cu o altă locuință vacantă de aceeași categorie. Sunt considerate situații temeinic justificate situațiile în care:

  • se constată că titularului contractului de închiriere i s-a modificat starea civilă și/sau numărul persoanelor aflate în întreținere,
  • la repartiție nu s-au putut asigura suprafețele minimale în raport cu numărul de persoane,
  • i s-a modificat locul muncii într-o altă unitate administrativ-teritorială.

Schimbul de locuințe se poate realiza numai în cazul imobilelor aflate în exploatare și din aceeași categorie de locuințe construite de ANL, fiind exceptate locuințele noi, inclusiv în cazul imobilelor situate în unități administrativ-teritoriale diferite.

În cazul în care schimbul de locuințe se realizează între locuințe amplasate în unități administrativ teritoriale diferite este necesar acordul ambelor autorități ale administrației publice locale care dețin locuințele în administrare. (ZCH NEWS)

Articolul precedentGreva foamei în faţa Prefecturii Neamţ
Articolul următorFinal de anchetă în cazul profesoarei de la Horia. Se pune batista pe țambal?
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.