Memoria metalului – colecţia Mihai Cornaci (Botoşani)

În cadrul expoziţiei sunt reunite 700 de medalii şi plachete dar şi piese de filatelie şi maximafilie. Sunt etalate medalii ca “1900 de ani de la urcarea pe tron a lui Decebal” şi “1800 de ani de la venirea lui Traian în Dacia”, dar sunt prezentate şi efigiile primilor domnitori români Bogdan I, Petru I Muşat şi Alexandru cel Bun. Sunt expuse în expoziţie medalii dedicate celor 600 de ani de la urcarea pe tron a lui Mircea cel Bătrân şi medalia “Primul Congres Dracula” ţinut la Bucureşti. Referitor la domnia lui Ştefan cel Mare reţin atenţia prima medalie comemorativă emisă cu ocazia primului congres studenţesc ţinut la Putna în 1871, dar şi medaliile emise în 1904 la comemorarea a 400 de ani de la săvârşirea din viaţă a domnitorului Ştefan cel Mare. Domnitorul Mihai Viteazul este prezent în expoziţie între altele cu medalia Aniversarea provinciilor unite, 400 de ani de la începutul domniei şi 375 de ani de la prima unire. De asemenea remarcăm, în cadrul expoziţiei monede-medalii de la Constantin Brâncoveanu, Dimitrie Cantemir, anul revoluţionar 1848, dar şi medalii şi plachete care evocă Unirea Principatelor din 1859 şi domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Un loc important în expoziţie îl ocupă medaliile emise pentru a ilustra independenţa României: Serbarea proclamării regatului, 25 de ani de la dobândirea independenţei. Marea Unire din 1918 este prezentă printr-un număr de medalii din care remarcăm pe cea denumită Regele Ferdinand I Întregitorul, 75 de ani de la făurirea statului naţional român.

În expoziţie este reprezentată perioada interbelică prin medalii cu efigia regelui Carol al II-lea dar şi cifra regală a monarhului. Sunt etalate de asemenea medalii ce amintesc de Revoluţia română din 1989. Un loc meritoriu îl ocupă documentele celui de-al doilea Congres internaţional de numismatică din România postbelică intitulat Ştefan cel Mare şi Sfânt şi Braşovul, inclusiv medalia emisă cu acest prilej. (Prof. Dan MIHĂILESCU)

Articolul precedentHeidelbergCement Group a primit distincția „Best improver”
Articolul următorAsigurații insistă, CAS refuză