elena florescu

Ieri, etnograful şi etnologul Elena Florescu şi-a sărbătorit ziua de naştere. Născută la Paşcani, absolventa Facultăţii de Geologie-Geografie din cadrul Universităţii din Iaşi (în 1959) va profesa 5 ani în învăţământ, în oraşul Vaslui, apoi peste trei decenii va fi muzeograf la Piatra Neamţ, la Muzeul de ştiinţe naturale (1964-1973), Muzeul de etnografie (1973-1995). Şi-a susţinut lucrarea de doctorat în etnologie şi etnografie cu lucrarea ”Textilele populare de casă din zona Neamţ”, la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

A contribuit în toţi aceşti ani la constituirea patrimoniului muzeal, la valorificarea lui expoziţională şi la popularizarea valorilor culturale locale prin organizarea de vernisaje, simpozioane, târguri de meşteri populari. Etnologul Elena Florescu a scris şi tipărit câteva lucrări documentare în domeniu: Portul popular din zona Neamţ, Arhitectura populară din zona Neamţ, Cojocăritul din zona Neamţ, Argumente etnografice în susţinerea originii ceangăilor din Moldova, Cătunul pastoral contemporan, Valea Bistriţei – tradiţii populare, Biserici de lemn din ţinutul Neamţ (în colaborare) ş.a. A contribuit la alcătuirea unor lucrări de sinteză precum Atlasul etnografic al României, Dezvoltarea industriei mici prin revizuirea meşteşugurilor tradiţionale, Strategii în dezvoltare aşezărilor rurale ş.a.

Are numeroase realizări în domeniul muzeografiei şi etnografiei: întocmirea patrimoniului muzeal de etnografie din judeţul Neamţ, însumând peste  5.000 piese reprezentative pentru cultura populară nemţeană; întocmirea evidenţei ştiinţifice a colecţiilor, prin fişarea şi catalogarea tuturor pieselor  din patrimoniul muzeal; întocmirea tematicilor şi a planurilor grafice pentru 7 expoziţii de bază şi  24 expoziţii temporare şi itinerante; organizarea şi coordonarea Târgului naţional al meşterilor lemnari la Târgu Neamţ, 1992-1999 – 8 ediţii; elaborarea şi susţinerea a peste 30 comunicări la sesiunile ştiinţifice, organizate în muzeele şi Institutul de etnografie din ţară, în scopul cunoaşterii particularităţilor culturii populare nemţene; între anii 1995-1998, a cercetat particularităţile culturii populare materială şi spirituală ale populaţiei catolice din  judeţele Neamţ şi Bacău – cercetare comandată de Episcopia romano-catolică din Iaşi şi a realizat expoziţia de bază de la Muzeul din comuna Săbăoani – Neamţ, cu tema Catolicii din Moldova -1997.

A publicat zeci de articole în ziarele locale şi centrale: Ceahlăul, Realitatea, Acţiunea, Evenimentul, Flacăra Iaşului, Clopotul, în revistele: Ateneu, Cronica, Revista muzeelor şi monumentelor, Asachi, Flacăra, ASIS,  Reformatorul, Ţara Hangului, ARHITEXT, Petrodava culturală etc. A obţinut Titlul de Excelenţă conferit de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, în anul 2003, pentru bogata activitate  ştiinţifică de cercetare, proiectare  şi dezvoltare, desfăşurată în cadrul AOŞR; Diploma de Onoare şi Medalia de Aur, conferite de AOŞR, în anul 2006, pentru activitatea ştiinţifică de dezvoltare durabilă a unor localităţi din judeţul Neamţ. Să-i urăm “La mulţi ani!” (N.S.)

Articolul precedentJula lăsat în afara lotului
Articolul următorInterviu cu Radu Moraru, Nașul jurnalist candidat la alegerile europarlamentare pe lista PER