Referitor la articolul publicat în ziarul dvs. în data de 13.02.2013, vă comunicăm că:

 – Pentru contractul “CS1 – Asistenţă tehnică pentru Managementul proiectului şi întocmire documentaţii pentru contracte lucrări prioritatea II” a fost achitată suma de 8.106.819,19 lei pentru activităţi îndeplinite (ex: întocmire studii topografice şi geotehnice, documentaţii pentru obţinerea avizelor, întocmirea proiectelor tehnice şi a documentaţiilor de atribuire pentru cinci contracte de lucrări care au fost publicate pe SEAP,  publicitate, etc.) conform contractului semnat.

 – În procesul achiziţiilor publice a fost aplicată legislaţia în vigoare, procesul fiind derulat transparent cu implicarea directă a tuturor autorităţilor cu competenţe de reglementare şi control, respectiv ANRMAP, UCVAP, CNSC.

Precizăm că suma de 571.399,84 lei, reprezintă corecţie preventivă aplicată de autoritatea competentă şi a fost cuantificată în conformitate cu Anexa 1 la OUG 66/2013. La data prezentei, în cauză există o “suspiciune” şi nu o certitudine asupra vreunei posibile încălcări a prevederilor legale.

De altfel acelaşi act normativ prevede că, în situaţia în care suspiciunea nu se confirmă, AM POS Mediu va proceda la rambursarea integrală a sumelor reţinute în contul corecţiei

 – În vederea analizei posibilităţii reducerii preţului apei, Compania Judeţeană APA SERV SA a solicitat specialişti din cadrul Consiliului Judeţean pentru a face parte din comisia instituită în cadrul Companiei în acest scop. Până în momentul de faţă, demersul a rămas fără răspuns.

Strategia de tarifare a apei a fost aprobată de Consiliul Judeţean, face parte integrantă din Contractul de delegare a serviciilor şi este prevăzută în anexa la Contractul de Finanţare semnat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor în 28.03.2011.