pietricica turism

Dr. Dorice Albu este singurul candidat la funcția de manager al Serviciului de Ambulanță Neamț. Dosarul ei profesional a fost analizat de comisia care a verificat îndeplinirea condițiilor legale legat de vechime (minim 5 ani în sistemul public de sănătate, 5 ani vechime în posturi de medic și 5 ani vechime ca medic primar), de promovarea unui curs de perfecționare în management sanitar organizat de o instituție acreditată din țară sau din străinătate, să nu fi fost condamnată penal sau în curs de urmărire penală, legat de starea de sănătate fizică și neuropishică, de achitarea taxei de concurs.

Comisia a stabilit că dr. Dorice Albu îndeplinește cerințele legale și a depus la dosar toate documentele, inclusiv copii după toate diplomele de studii și specializări în domeniul managementului sanitar, inclusiv declarația pe propria răspundere că nu a colaborat cu securitatea înainte de anul 1989, dar și proiectul de management și poate intra în concurs. Prima probă este pe 22 ianuarie, un test grilă de verificare a cunoștințelor de management, urmată de susținerea proiectului de management pe 30 ianuarie și interviul programat pentru data de 31 ianuarie, iar rezultatele finale sunt date publicității pe 6 februarie.

Dr. Dorice Albu trebuie să obțină minim 7 media finală pentru a fi declarată admisă. Preluarea mandatului va fi făcută în urma ordinului de ministru și este valabil 3 ani, putând fi prelungit sau putând fi reziliat înainte de a expira în urma evaluării anuale a modului în care au fost îndepliniți indicatorii de performanță stabiliți de Ministerul Sănătății. (C.I.)