Distribuirea atestatelor de producător și a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol INFORMARE, ZCH NEWS - sursa ta de informațiiÎn conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor agricole din sectorul agricol, formularul atestatului de producător și al carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, au regim special, fiind tipărite de către Imprimeria Națională, la comanda Consiliului Județean. Pentru asigurarea necesarului de atestate/carnete aferente anului 2015 în județul Neamț au fost luate următoarele măsuri:

 • prin adresa Consiliului Județean Neamț nr. 17.582/ 11.12.2014, toate unitățile administrative din județ au fost rugate să ne transmită necesarul de atestate și carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol;
 • după realizarea unui centralizator al necesarului de imprimate a fost solicitat prețul Imprimeriei Naționale;
 • conform adresei Imprimeriei Naționale nr. F1/623/2015 ne-a fost comunicat prețul (atestate de producător 290 lei/bloc, fără T.V.A. și 10 lei carnetul de producător, fără T.V.A.), preț ce a fost comunicat fiecărei unități administrative în parte, conform comenzii făcute de aceștia ;
 • în data de 05.02.2015, prin adresa Consiliului Județean Neamț nr. 2044/2015 s-a solicitat Imprimeriei Naționale încheierea unui contract, pentru tipărirea imprimatelor;
 • în data de 17.02.2015, a fost încheiat contractul cu nr. 1261/2664/2015 între Imprimeria Națională și Consiliul Județean Neamț;
 • conform anexei nr. 1, la acest contract, au fost comandate spre a fi tipărite un număr de 88 blocuri de atestate producător și 6.100 de carnete de producător;
 • în data de 26.02.2015, conform facturii emise de Imprimeria Națională nr. 0192315/2015, au fost ridicate de la București imprimatele;
 • prin adresa nr. 3.434/02.03.2015, Consiliul Județean Neamț a informat toate primăriile din județ că, pot ridica imprimatele comandate;
 • în momentul de față toate unitățile adminstrativ teritoriale au ridicat imprimatele conform comenzilor trimise;
 • pe perioada distribuirii acestor imprimate au fost făcute, la primării, diverse informări cu privire la legislația aplicabilă în domeniu, a fost emisă și distribuită unităților administrative Hotărârea de Consiliul Județean nr. 73/2015 privind unele măsuri de reglementare a eliberării atestatelor de producător;
 • prin adresa nr. 7344/30.04.2015, a fost transmisă o circulară, către toate primăriile, cu privire la atribuțiile și datele de contact ale Camerei Agricole Județene Neamț, care are obligația de a informa și emite avizul consultativ ce stă la baza eliberării, către producător,a atestatului/carnetului de producător . (Întocmit: Consilier-Compartiment Coordonarea Consiliilor Locale, Dumitrița Poiana)
Articolul precedentALEGE VIAȚA! CONDUCEȚI PRUDENT PE TIMP PLOIOS! RECOMANDĂRI DE LA POLIŢIE
Articolul următorVASLUI: Geantă cu fund dublu, depozit de ţigări de contrabandă
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.