pietricica turism

oameni pe strada

În luna decembrie 2013, numărul născuţilor-vii a fost de 354, fiind cu 22 născuţi-vii mai mic faţă de luna noiembrie 2013 şi cu 29 născuţi-vii mai mic decât în luna decembrie 2012. Numărul deceselor (625) a fost mai mare faţă de luna noiembrie 2013 cu 37 şi cu 9 mai mic decât numărul deceselor din luna decembrie 2012. Sporul natural a fost negativ şi a scăzut de la -212 în luna noiembrie 2013 la -271 în luna decembrie 2013. În luna decembrie 2013, numărul căsătoriilor a fost de 81, mai mic decât în luna noiembrie 2013 cu 9 şi cu 2 mai mic faţă de luna decembrie 2012. Numărul divorţurilor pronunţate a fost de 64, cu 24 mai mare faţă de luna noiembrie 2013 şi cu 5 mai mic faţă de luna decembrie 2012.

Construcţii

Numărul autorizaţiilor de construire pentru clădiri rezidenţiale, eliberate în luna decembrie 2013, a fost de 43, fiind mai mic decât numărul autorizaţiilor eliberate în luna noiembrie 2013 cu 28 şi cu 7 mai mic (-14,0%) decât în luna decembrie 2012.

Firme cu participare străină

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în luna decembrie 2013 au fost înmatriculate 5 societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris. Valoarea capitalului social total subscris a fost de 3,5 mii lei. Judeţul Neamţ se situa pe locul 18 între judeţele ţării după numărul societăţilor înmatriculate în luna decembrie şi pe locul 16 după valoarea capitalului social total subscris exprimat în valută.

Preţuri de consum

Cea mai mare creştere faţă de luna noiembrie 2013 s-a înregistrat la grupa mărfuri alimentare (+0,62%), majorări mai accentuate ale preţurilor fiind la: cartofi, ouă, legume și fructe. La grupa servicii, tarifele au fost mai mari cu 0,20%, iar la grupa mărfuri nealimentare, creşterea cu 0,15% a fost determinată, în principal, de o uşoară majorare a preţurilor la aproape toate produsele nealimentare urmărite, mai importante fiind creşterile înregistrate la combustibili. (Direcţia Regională de Statistică Neamţ)