pietricica turism

Tinerii cu vârsta de până în 23 de ani se pot înscrie în sistemul de învățământ profesional dual, organizat în parteneriat cu operatori economici, anunţă Guvernul României. Aceştia trebuie să fi absolvit cel puțin învățământul gimnazial. Înscrierile se fac în perioada 29-31 august (sesiunea de toamnă), iar şcolarizarea are o durată de trei ani, incluzând stagii de practică în cadrul companiilor economice partenere.

Elevii beneficiază de bursă lunară de 200 de lei, precum și de bursă suplimentară, transport, cazare și masă asigurate de operatorii economici în mod gratuit. Pentru anul școlar 2017-2018, la nivel național, sunt 3.509 locuri organizate în 127 de clase. În sesiunea de vară au fost admiși pentru aceste locuri de școlarizare 1.774 de elevi, iar pentru sesiunea de toamnă sunt disponibile 1.735 de locuri.

“Cele mai solicitate calificări din oferta educațională pentru anul școlar 2017-2018 sunt cele de mecanic auto, confecționer produse textile, operator mașini cu comandă numerică, strungar, sudor, brutar-patiser, comerciant-vânzător”, se precizează în comunicatul de presă.

Mai multe informații privind oferta educațională pentru învățământul profesional dual se regăsesc pe site-urile inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București sau la sediile acestora. (ZCH NEWS)