sapagiu

* şi persoanele fizice pot angaja oameni cu ziua

Dacă până acum puteau angaja zilieri doar persoanele juridice, acum categoria angajatorilor se extinde: vor putea face asta și persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și persoanele fizice. Zilierii pot fi plătiți pentru munci necalificate, efectuate ocazional, cum ar fi manipularea de mărfuri, dar și în domeniile: agricultură, vânătoare și pescuit, silvicultură (doar exploatări forestiere) , piscicultură, acvcultură, pomicultură, viticultură, apicultură, zootehnice. De asemenea, în categoria legală întră și munca zilnică desfășurată în spectacole, producții cinematografice și audiovizuale, publicitate și activități cu caracter cultural. Noua lege a eliminat însă posibilitatea angajatorilor de a plăti zilieri pentru domeniile de întreținere și curățenie. Munca zilnică prestată nu poate depăși 12 ore iar plata brută a unei ore se va încadra între 2 și 10 lei pe zi. Acești bani nu asigură însă calitatea de asigurat social sau la sănătate.

Atunci când apelează la un zilier, angajatorul nu e obligat să îi încheie acestuia un contract de muncă, dar este nevoie de înregistrarea lui în Registrul Zilierilor. Un extras al acestui document trebuie trimis la Inspectoratul Teritorial de Muncă. (I.H.S.)