Câştigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale în septembrie 2014 a fost de 2.349 lei/salariat, cu 0,8% mai mare faţă de luna august 2014, iar cel net de 1.698 lei/salariat, în creştere cu 15 lei (+0,9%) faţă de luna august 2014. În septembrie 2014, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare faţă de luna august 2014. Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au datorat acordării de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, pentru „Ziua petrolistului”), sume din profitul net şi din alte fonduri, dar şi realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte). Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost cauzate de acordarea, în luna august, de premii ocazionale, sume din profitul net şi din alte fonduri.

De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net sunt cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte) ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă şi alte drepturi salariale, precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici din unele activităţi economice.

În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net, faţă de luna august, în învăţământ (+2,2%) ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice, respectiv în administraţia publică (+0,5%). În sănătate şi asistenţă socială, câştigul salarial mediu net a scăzut uşor, în luna septembrie faţă de luna august 2014, cu 0,4%. (Z.C.H.)