0:00

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ PRIMARUL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMŢ

DISPOZIŢIE

Privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamţ în şedinţă extraordinară

În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice”;

În temeiul dispoziţiilor art.133 alin.2 lit.a), art.134 alin.1 lit. a), alin.4, alin.5, art. 135 alin. 1, alin.3 și alin.4 din OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ;

DISPUN:

Art.1 – Se convoacă în ședinţă extraordinară Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamţ, pentru data de 07.02.2020 – ora 13:00, în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, din str. Ştefan cel Mare nr. 6 – 8.

Art.2 – Proiectul de hotărâre este cuprins în proiectul ordinii de zi, anexă la prezenta.

Art.3 – Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele de hotărâre până la data ședinței de Consiliu Local.

Art.4 – Materialele înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise în format electronic pe adresa de e-mail pusă la dispoziția consilierilor locali.

Art.5 – Secretarul General al Municipiului Piatra Neamţ va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prezentei.

PRIMAR, DRAGOŞ CHITIC                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, Secretarul General al  Municipiului, OANA SÂRBU

Anexă la Dispoziția Primarului nr.452  din 07.02.2020

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 07.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE:

1.HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului bugetului general centralizat al municipiului Piatra Neamț, pe anul 2020;

– iniţiator – Primar – Dragoș Chitic

  1. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului
  2. Secretarul General al Municipiului, Oana SÂRBU
Articolul precedentNemțenii dețin peste 2000 de arme de foc, 80 din ele au fost confiscate anul trecut
Articolul următorȘcoala de la Petru Vodă închisă de DSP și directoarea amendată cu 3.000 de lei
ZCH News
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.