Ministerul Sănătății (MS) a lansat în dezbatere noul Regulament de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice. Acesta aduce schimbări importante în procesul de selecție.

„Noua procedură de concurs va consta în susținerea publică a unui proiect de management pe o temă aleasă din 5 domenii prioritare ale managementului spitalicesc și adaptată la problemele spitalului unde se candidează. (…) Prezentarea proiectului de management se va face pe durata a maxim 20 de minute și va fi urmată de un interval de maxim 60 de minute de răspuns la întrebări. Comisia de concurs va adresa suficiente întrebări fiecărui candidat pentru a permite evaluarea proiectului de management precum și abilitățile manageriale ale candidaților”, precizează MS.

În vederea asigurării transparenței privind modul de desfășurare a concursului, proiectele de management ale candidaților se publică pe site-ul spitalului unde se organizează concursul, cu cel puțin 5 zile înainte de data susținerii publice, iar mass-media, precum și orice persoană, pot participa la susținerea publică cu condiția de a-și anunța intenția prin e-mail. Mai mult, orice persoană poate adresa întrebări candidaților cu condiția ca aceste întrebări să fie adresate prin e-mail la adresa din anunțul de concurs cu cel puțin 24 de ore înainte de data probei.

„Prin aceste măsuri de transparență se urmărește implicarea comunității locale în alegerea persoanei care va asigura conducerea spitalului. În vederea profesionalizării evaluării candidaților care participă la concurs, din cadrul comisiei de concurs vor face parte, pe lângă președintele consiliului de administrație, și două persoane având expertiză teoretică sau practică în domeniul managementului sanitar (fie experiență de minim 3 ani ca manager de spital, fie calitatea de cadru didactic universitar în specialitatea management sau sănătate publică și management sanitar). Reprezentantul ales al asociațiilor de pacienți din cadrul consiliului de etică al spitalului unde se organizează concursul va avea calitatea de observator fără drept de vot și notare în cadrul comisiei de concurs însă va putea adresa întrebări candidaților”, mai precizează MS.

Comisia de soluționare a contestațiilor nu mai este numită de MS ci, pentru a se asigura o organizare unitară a concursului, tot de către consiliul de administrație al spitalului, cel care numește și comisia de concurs. Această comisie va fi constituită pe aceleași criterii de componență ca și comisia de concurs, cu precizarea că din componența comisiei de soluționare a contestațiilor va face parte un alt membru al consiliului de administrație decât președintele consiliului de administrație al spitalului (care face parte din comisia de concurs).

Pentru a facilita exercitarea dreptului la contestații, susținerea publică a proiectului de management se înregistrează audio-video. (M. CONSTANTINESCU)

Articolul precedentAleşi din Neamţ şi Suceava prinşi în off-side de ANI
Articolul următorMAGIA SĂRBĂTORILOR la „Kirileanu” * NEMURITOARELE POVEŞTI la TT
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.