mircea-dumitruMinisterul Educației a scos toate posturile directorilor și directorilor adjuncți de școli la concurs urmând ca, din 13 septembrie și până pe 2 octombrie, candidații să își depună dosarele cu cele necesare pentru înscriere. Motivul care stă la baza organizării acestor concursuri, așa cum a declarat, Mircea Dumitru, ministrul Educației, sunt cei „10 ani de intruziune politică în şcoală”.

Camere audiovideo, observatori, accesul presei

În metodologia de concurs, care a fost făcută publică, se precizează că inspectoratele școlare au obligația să amenajeze centre speciale pentru desfășurarea probei scrise dotate cu camere de supraveghere audiovideo funcționale. Mai mult, desfășurarea probelor se vor înregistra audiovideo. Fișierele, înregistrate pe suport DVD, se arhivează alături de celelalte documente de concurs. Chiar și presa poate realiza înregistrări/fotografii/preluări de imagine în timpul desfășurării probei de interviu, însă doar cu acordul persoanelor implicate în desfășurarea probei.

Mai mult, la desfășurarea concursului sunt invitați să participe în calitate de observatori:

 • câte un reprezentant al organizațiilor sindicale, care au membri în unitatea de învățământ; pentru școlile în care nu există organizație sindicală, participă cu statut de observator un reprezentant al salariaților de la unitatea de învățământ pentru care se organizează concursul, ales în consiliul profesoral, prin vot secret, cu majoritate simplă;
 • reprezentantul consiliului reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ pentru care se organizează concursul;
 • reprezentantul consiliului școlar al elevilor din unitatea de învățământ, care are cel puțin vârsta de 18 ani la momentul organizării concursului, în cazul unităților de învățământ de nivel liceal/postliceal;
 • în cazul liceelor, seminariilor teologice și unităților de învățământ confesional, delegatul desemnat de cultul respectiv.

Cine poate participa la concurs

La concursul pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare;
 • sunt membre ale corpului național de experți în management;
 • sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea;
 • dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele „Foarte bine” primite în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere;
 • nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 4 ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, lucrați efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere;
 • nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 • sunt apte din punct de vedere medical;
 • nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

Faza pe probe

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ constă în următoarele probe:

 • proba scrisă, care constă în rezolvarea în maximum 120 de minute a unui test-grilă cu itemi elaborați de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în cadrul căreia se evaluează în proporție de 50% aptitudini cognitive și în proporție de 50% competențe manageriale ale candidaților;
 • analiza curriculumului vitae realizată de comisia de concurs, în plenul ei, în prezența candidatului;
 • interviu în fața comisiei de concurs, în care se apreciază scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea de către candidați a ofertei manageriale și a unui plan operațional pentru un an, cu o durată de maximum 30 de minute,

Pentru fiecare probă de concurs punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Sunt declarați „admiși” candidații care au realizat un punctaj de cel puțin 35 de puncte pentru fiecare probă și din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel puțin 105 puncte.

Cine sunt cei 6 membri ai comisiei de concurs

Comisia de concurs, cu excepția centrelor de excelență, se constituie, prin decizie a inspectorului școlar general, în următoarea componență:

– coordonator – un reprezentant al inspectoratului școlar;

– 4 membri propuși de consiliul de administrație al școlii pentru care se organizează concurs: 2 cadre didactice titulare care au cel puțin gradul didactic II, de regulă membre ale corpului național de experți în management educațional, și 2 reprezentanți ai autorităților publice locale care au cel puțin același nivel de studii cu al candidaților, în funcție de modul de finanțare a unității;

– secretar – un inspector școlar/cadru didactic desemnat de inspectoratul școlar.

În cazul palatelor, cluburilor copiilor și cluburilor sportive școlare, unul dintre reprezentanții autorităților publice locale este înlocuit de un reprezentant al Ministerului Educației.

Calendarul concursului

13 septembrie – 2 octombrie – depunerea electronică a dosarelor de concurs;

12 octombrie – proba scrisă;
17 octombrie – 17 noiembrie – interviul și evaluarea CV-ului;
18 noiembrie – afișarea rezultatelor concursului;
21-23 noiembrie – depunerea contestațiilor;
24 noiembrie – 9 decembrie – soluționarea contestațiior și afișarea rezultatelor finale;

16 decembrie – validarea în consiliul de administratie al inspectoratului școlar a rezultatelor finale și transmiterea acestora la minister.

Ordinul pentru aprobarea metodologiei de concurs, integral – https://www.edu.ro/sites/default/files/ordin%205080%20MENCS.pdf (M.TEODOROF)

Articolul precedentGALERIE FOTO Zilele Orașului Târgu Neamț / 10 septembrie 2016
Articolul următorLicitațiile pentru managementul deșeurilor, în stand-by
Stiri din Neamt, Bacau, Suceava, Iasi, Botosani, Vaslui. Primul ziar regional din regiunea Nord Est.

2 COMENTARII

 1. Mă întreb, ce vor face acei directori care au dat până la 3000 euro pentru postul pe care l-au ocupat de la 1 septembrie? Vor primi banii înapoi sau vor merge la DNA?! … 😉

Comments are closed.