directoridirector

La Inspectoratul Școlar Județean Neamț, de astăzi, 21 noiembrie, până miercuri, 23 noiembrie, sunt așteptați candidații nemulțumiți de rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea funcțiilor de directori de școli.

Potrivit metodologiei concursului, aceasta este perioada de contestații, dar se pot formula împotriviri doar pentru proba de interviu, acolo unde, în Neamț, 9 persoane au fost respinse. Cei nemulțumiți de modul cum a ”împărțit” comisia punctajele, sunt destui, însă numai cei cărora li se oferă șansa contestației mai prind o ”încercare” în obținerea funcției mult dorite.

”Așa cum se precizează în metodologie, se poate contesta doar proba interviului. Înregistrările din timpul interviurilor vor fi trimise pe un CD, într-un plic sigilat, spre corectare, în alt județ. La nivelul fiecărui județ, se vor constitui comisii județene de rezolvare a contestațiilor. La rezolvarea lor va fi prezent, pe post de mediator, și câte un reprezentant al Ministerului Educației”, a precizat prof. Viorel Stan, inspector școlar general al ISJ Neamț.

Din comisia de contestații, așa cum arată metodologia, fac parte un coordonator – inspector școlar general adjunct/ inspector școlar; 2 cadre didactice membre ale corpului național de experți în management educațional, care îndeplinesc criteriile de competență profesională, managerială și de prestigiu moral, selectate din cadrul unităților de învățământ pentru care nu s-au depus contestații;2 reprezentanți ai autorității publice locale dintr-o localitate în care se află unități de învățământ pentru care nu s-au depus contestații; un reprezentant al Ministerului Educației Naționale cu rol de mediator; un secretar – inspector școlar.

Hotărârea comisiilor de soluționare a contestațiilor este definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ. Rezultatele, înainte de contestații, aici. (M.T.)