pietricica turism

Cadrele didactice din județul Neamț înscrise la Examenul Național de Definitivat, sesiunea 2017, vor susține proba scrisă, pe 20 aprilie, la Colegiul Național “Calistrat Hogaș” Piatra Neamț. Listele cuprinzând repartizarea candidaților în sălile de examen vor fi afișate la avizierul CN “Calistrat Hogaș” pe 19 aprilie.

Pe 20 aprilie accesul candidaților în centrul de examen se va face  în intervalul orar 8:00-8:45 numai pe baza actului de identitate valabil, lipsa acestuia având drept consecință eliminarea candidatului din examen. Pentru redactarea lucrărilor se va folosi cerneală sau pix de culoare albastră, iar desenele/graficele se vor executa cu creion negru.

Candidații nu au voie în sala de examen cu: genți, poșete, telefoane mobile, mijloace electronice de calcul sau de comunicare, cărți, caiete, reviste, ziare sau orice alt material în afara instrumentelor de scris și a cărții de identitate.

Doar cadrele didactice care susțin examen la disciplinele economice pot avea asupra lor planuri de conturi, iar candidații care susțin examen la disciplinele latină sau greaca veche pot veni cu dicționare în sala de examen. (Ana MOISE)