OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Joi, 30 ianuarie 2014, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ  au prezentat rapoartele de evaluare a activităţii desfăşurate pe parcursul anului 2013.

În anul 2013, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi-a concentrat eforturile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă produse pe teritoriul judeţului. Cele mai grave situaţii de urgenţă au fost produse de inundaţiile ce au avut loc în lunile mai-iunie, precum şi de căderile de zăpadă de la începutul anului. Pentru toate aceste situaţii de urgenţă, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a căutat cele mai bune soluţii pentru înlăturarea efectelor şi revenirea la normalitate a activităţilor economico-sociale, inclusiv prin acordarea de ajutoare umanitare.

Primarii, în calitatea lor de preşedinţi ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, au răspuns pozitiv la solicitările Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi au coordonat eficient şi cu responsabilitate acţiunile de limitare şi înlăturare a efectelor situaţiilor de urgenţă.

Prin modul de organizare a activităţilor de prevenire şi limitare a efectelor situaţiilor de urgenţă, comparativ cu anii precedenţi, în majoritatea situaţiilor, autorităţile administraţiei publice locale au acţionat preventiv şi mult mai coerent, prin aplicarea unor măsuri menite să determine limitarea efectelor situaţiilor de urgenţă.

inundatii piatra (19)

Situaţii de urgenţă în 2013

Pe teritoriul judeţului Neamţ, în anul 2013, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a gestionat 84 de situaţii de urgenţă apărute ca urmare a declanşării riscurilor naturale (20 fenomene hidrometeorologice periculoase, 7 fenomene distructive de origine geologică şi 57 incendii la fondul forestier, vegetaţie uscată sau culturi de cereale păioase), 87 situaţii de urgenţă apărute ca urmare a declanşării riscurilor tehnologice (6 poluări ale aerului, 1 poluare a apei, 80 asanări de muniţii neexplodate şi distrugeri a muniţiei asanate) şi 3 ca urmare a declanşării riscurilor biologice (3 epizootii/zoonoze).

Rezultatele generale înregistrate pe anul 2013 în activitatea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă relevă faptul că acesta şi-a îndeplinit responsabilităţile ce îi revin, acţionând operativ şi respectând întocmai prevederile legislaţiei în vigoare.

Activitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ a vizat în anul 2013 menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă, precum şi creşterea eficienţei activităţilor de prevenire a acestora, cu respectarea bugetului alocat.

În anul 2013, principalele situaţii de urgenţă monitorizate şi gestionate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al Judeţului Neamţ au fost determinate de incendii, muniţii rămase neexplodate, fenomene meteorologice periculoase – înzăpeziri şi inundaţii –, de necesitatea salvării persoanelor surprinse în diverse medii ostile şi de cea a acordării a primului-ajutor calificat şi ajutorului medical de urgenţă.

Prin activitatea desfăşurată în anul 2013, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ  a îndeplinit cu succes misiunea de asigurare a protecţiei vieţii şi a bunurilor cetăţenilor faţă de acţiunea distructivă a focului, apei, a altor dezastre sau a muniţiilor rămase neexplodate din timpul războiului.

Aprecieri de la prefect

„Vreau să apreciez, în mod deosebit, activitatea Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă în ceea ce priveşte modul de implicare în buna gestionare a situaţiilor apărute ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase. În egală măsură, apreciez activitatea desfăşurată de echipa din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă «Petrodava» al judeţului Neamţ, care a dat dovadă de profesionalism, devotament şi  dăruire. Dumneavoastră sunteţi cei din linia întâi în ceea ce priveşte implicarea în situaţiile extreme, salvaţi vieţi, punând vieţile celorlalţi mai presus de propria viaţă. Sunt sigur că şi pe viitor colaborarea noastră va fi una bună, astfel încât prin toate acţiunile pe care le vom desfăşura să contribuim la protecţia vieţii şi bunurilor cetăţenilor”, a afirmat prefectul George Lazăr. (Z.C.H.)

Articolul precedentJaful de la Poștă aproape de rezolvare
Articolul următorCoșuri de gunoi și tractoare sub Cetate