pietricica turism

Consilierii judeţeni vor dezbate, în cadrul şedinţei ordinare de marţi, 26 martie, posibilitatea ca instituţia judeţeană să preia de la Compania Apa Serv bunuri imobile în valoare de peste 6,5 milioane de lei.

“Se aprobă trecerea din patrimoniul Companiei Judeţene Apa Serv în domeniul privat al judeţului Neamţ a unor bunuri imobile în valoare totală de 6.513.204 lei, identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (…) Se aprobă stingerea creanţei de 6.513.200 lei, reprezentând valoarea cu care capitalul social al Companiei Judeţene Apa Serv a fost diminuat, precum şi plata către agentul economic a sumei de 4 lei, reprezentând diferenţa de valoare a bunurilor trecute în patrimoniul judeţului Neamţ”, se precizează în  proiectul de hotărâre.

Potrivit unei liste inventar ataşate proiectului de hotărâre este vorba de o clădire administrativă, o magazie/grajd, o centrală termică, două scări de pompieri, un gard şi terenul aferent, toate siuate pe str. Gavril Galinescu nr. 11.

“Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 249/2018 a fost aprobată acordarea unui mandat special persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului În cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Judeţene Apa Serv Neamţ în vederea diminuării capitalului social al acestui agent economic, cu suma de 6.513.200 lei. Această operaţiune a fost realizată, fapt confirmat prin rezoluţia nr. 1886/19.02.2019 emisă de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ. Prin adresa nr. 3761/27.02.2019, Compania Judeţeană Apa Serv a comunicat faptul că nu dispune de suma în cauză, care ar trebui virată în contul acţionarului UAT Judeţul Neamţ. Totodată, propune, ca şi soluţie alternativă de stingere a creanţei judeţului Neamţ, în cuantum de 6.513.200 lei, transmiterea unor imobile (teren, construcţii şi dotări aferente construcţiilor proprietatea Companiei Judeţene Apa Serv) în proprietatea judeţului Neamţ. Înstrăinarea acestora a fost aprobată prin Decizia Consiliului de Administraţie al Companiei Judeţene Apa Serv nr. 6/20.02.2019”, se precizează în expunerea de motive ataşată proiectului de hotărâre.

Scopul întregii operaţiuni este realizarea de investiţii: “Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 249/31.10.2018 şi solicitarea acestuia de a diminua capitalul social în vederea realizării de investiţii prin Compania Naţională de Investiţii, se aprobă diminuarea capitalului social subscris şi vărsat de la 14.442.000 lei compus din 1.444.200 acţiuni, în valoare nominală de 10 lei/acţiunea, cu suma de 6.513.200 lei, reprezentând 651.320 acţiuni, în valoare nominală de 10 lei/acţiunea, aferente actionarului judeţul Neamt. Capitalul social va fi de 7.928.800 lei, compus din 792.880 acţiuni, în valoare nominală de 10 lei/acţiunea”, se menţionează în decizia AGA Apa Serv din data de 20.11.2018. (M. CONSTANTINESCU)