„Gromovnicul din bătrâni” face previziuni şi despre cei ce se nasc sub această planetă a şaptea, Luna. Conform lui, sub această planetă stau următorii ani (contemporani; n.n.): 1936,1943, 1950, 1957, 1964, 1971, 1978, 1985, 1992, 1999, 2006, 2013, 2020, 2027, 2034, 2041, 2048. Aşadar: „Cei ce se nasc sub această planetă, Luna, sunt mici de stat, nestatornici şi mincinoşi (politicieni perfecţi; n.n.); ei mor de moarte năpraznică; au să fie mândri şi nervoşi, cu smerenie vicleană, cu puţin noroc şi gâlcevitori. Această planetă face pe om iubit de toţi. Trupul mare şi pielea albă, barba lungă, binişor se pleacă tuturor şi voieşte să vorbească tot drept şi trăieşte mulţumit. Faţa lui este veselă, este flegmatic, trupul alb, obrazul pălit, smolit şi gros la fălci, plin de carne, puhav, vinele ascunse, dinapoi trupul lui strâns, scurt şi rotund, picioarele lungi, leneş, cu spatele groase, unghiile slabe, părul aspru, fruntea lată, ochii mari, nasul tâmp, gura mică, obrazul curat, dinţii ascuţiţi, gâtul gros. Acest om se va veseli, plecând spre lucruri slabe, va dormi mult şi bine, de stat nu va fi prea mare, va fi credincios, lesne se va îmbolnăvi, nu este curvar. E flegmatic şi pizmăreţ. Boala lui este catarul, epilepsia, dropica, durerea de grumaji.

Articolul precedent„Regal vienez” la Piatra Neamţ
Articolul următor„De va roşi cerul în prima zi, război va fi”