0:00

Casa de pensii Neamţ: Modificări importante la pensii şi asigurări sociale, ZCH NEWS - sursa ta de informații

Având în vedere prevederile Legii nr. 340/2013, legea bugetului asigurărilor sociale pe anul 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.776/12.12.2013, vă comunicăm următoarele:

Pentru anul 2014, valoarea punctului de pensie este de 790,70 lei, însemnând o indexare a valorii punctului de pensie de 3,75 procente. Cuantumul lunar al drepturilor de pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual cu valoarea unui punct de pensie.

Pentru anul 2014, ajutorul de deces este în sumă de 2.298 lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului şi de 1.149 lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului. În înţelesul legii, asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Sunt considerați membri de familie: a) soţul/ soţia; b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial ori cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;  c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

• Începând cu data de 01.01.2013 cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, acordată potrivit prevederilor art. 77 din Legea nr. 263/2010 în cazul pensionarilor de invaliditate încadrati în gradul I de invaliditate, este în sumă de 633 lei.

• În cursul anului 2014, indicele de corecţie  prevăzut de art.170 din Legea 263/2010, este de 1.07. Reamintim că acest indice de corecţie se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.

În aplicarea prevederilor art. 2964 alin.(3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările  şi completările ulterioare, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2.298 lei.

• Potrivit prevederilor art.33 şi 34 din Legea 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 2964 alin.(2) şi ale art. 2965 alin.(1) din Legea 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contribuţiei de asigurări sociale se are în vedere valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, respectiv 11.490 lei.

• În aplicarea prevederilor art. 2964 alin.(3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările  şi completările ulterioare , şi ale art. 20 alin.(1) din Legea 340/2013, pentru anul 2014, cotele de contribuţie de asigurări sociale sunt: pentru condiţii normale de muncă – 31.3%; pentru condiţii deosebite de muncă – 36.3%:  pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă 41.3%.

Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit art.31 alin.(2) din Legea 263/2010, este de 10.5% indiferent de condiţiile de muncă. În cota de contribuţie individuală este inclusă şi cota de 4,5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat. Diferenţa dintre contribuţia de asigurări sociale aprobate prin lege, funcţie de condiţiile de muncă, şi cota de contribuţie individuală de asigurări sociale se suportă de angajator. Având în vedere modificarea câştigului salarial mediu brut, nivelul maxim al venitului asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 11.490 lei, iar nivelul minim al venitului asigurat este în sumă de 805 lei. Având în vedere că în cazul contractului de asigurare contribuţia de asigurări sociale este de 31,3% din venitul asigurat, contribuţia lunară datorată pentru nivelul minim al venitului asigurat – în sumă de 805 lei, este de 258 lei.

Articolul precedent„Cuferele” din curtea Spitalului
Articolul următorVrei rețele, plătești!