* 16 mai 1930 – S-a născut, la Oradea, prozatorul Titus Popovici (d. 29 noiembrie 1994, la Tulcea) scriitor și scenarist român, membru corespondent al Academiei Române,  membru în CC al PCR. Debutează în proză cu un volum de Povestiri și cu romanul  Străinul, în 1955.  Devine scenarist, odată cu adaptarea pentru ecran a nuvelei lui Slavici Moara cu noroc. Titus Popovici a fost considerat unul dintre cei mai importanți scenariști români, colaborând constant cu regizori de renume.

200px-Marin_Preda

* 16 mai 1980 – A murit, la Mogoşoaia, Marin Preda (n. la 5 august 1922, la Siliştea-Gumeşti, Teleorman), unul din cei mai mari prozatori români din toate timpurile. A fost academician, director de editură, deputat în Marea Adunare Naţională. Principalele sale volume: Întâlnirea din pământuri; Ana Roșculeț; Desfășurarea, Moromeţii, Ferestre întunecate, Îndrăzneala, Risipitorii, Moromeții, Intrusul, Imposibila întoarcere, Marele singuratic, Delirul, Viața ca o pradă, Cel mai iubit dintre pământeni.

*  17 mai 1901 – S-a născut Eugenia Soru, la Piatra-Neamţ (d. 26. 11. 1988, Iaşi). Biochimist, dr. în chimie (1924), studii la Strasbourg (1925), Frankfurt pe Main şi Londra (1934), membru corespondent al Academiei Române (1955), membră a mai multor societăţi ştiinţifice din ţară şi din străinătate. Zeci de studii în nume propriu şi în colaborare.

* 17 mai 1901 – S-a născut Pompiliu Constantinescu, critic literar interbelic.

* 17 mai 1920 – S-a născut poetul Geo Dumitrescu. A urmat cursurile Facultății de Litere și Filosofie, impunându-se în lumea literară încă din primul an de studii. Debutează, în 1941, la doar 21 de ani (cu placheta Aritmetică). Cinci ani mai târziu îi apare Libertatea de a trage cu pușca, conținând poeme scrise între anii 1940-1943. Publicat după încheierea războiului, volumul (care purta inițial titlul Pelagra) fusese scris în timpul acestuia, însă cenzura îi interzisese apariția. A fost și un talentat gazetar, profesiune căreia i s-a dedicat încă din tinerețe, când a fost redactor la ziarul Timpul, apoi la mai multe ziare și reviste literare, printre care Flacăra, Almanahul literar (Cluj), Gazeta literară (devenită România literară). Rubrica Atelier literar, susținută ani la rând, rămâne ca un model de orientare a debutanților, cu o generoasă exigență. A fost director al revistei România literară încă de la înfiinţarea ei, în 1968.

*  17 mai 1906 – S-a născut Constantin Romanescu, la Grinţieş, Neamţ (d. 1990, Dreptu, Poiana Teiului, Neamţ). Publicist şi învăţător de excepţie, apreciat de Mihail Sadoveanu („Patriotism. Opera unui modest învăţător”, în Dimineaţa, 02.01.1937). A amenajat un muzeu de ştiinţe naturale, un atelier, un laborator de fizică la Şcoala din Dreptu, Poiana Teiului. Colaborator la „Revista de pedagogie”.

* 18 mai 1887 – S-a născut scriitorul german Wilhelm von Kotzebue, prozator şi traducător neamţ, trăitor în Neamţ (la Băluşeşti) o bună perioadă a vieţii sale, şi care a făcut cunoscută România (în special judeţul Neamţ şi oamenii săi) precum şi literatura populară şi scrisă de la noi în limba lui Goethe.

*  18 mai 1993 – S-a constituit Asociaţia Teatrului Folcloric din România şi Republica Moldova (ATFRM), prima asociaţie de acest fel din ţara noastră. Îşi propune, să identifice, să recupereze şi să restituie, să stimuleze şi să protejeze datinile şi obiceiurile practicate cu prilejul sărbătorilor de trecere de la un an calendaristic la altul, acordându-se o importanţă cercetării şi punerii în valoare a fenomenelor de teatru folcloric şi cu măşti, în primul rând faptele de viaţă folclorică de expresie predilect dramatică. Sub egida ATFRM, au apărut cărţile semnate de George Brăescu: Folclor literar din judeţul Neamţ (Cântece din Farcaşa)!, 1996, antologia Panorama teatrului folcloric, 2000, Dramaturgie folclorica ilustrată, 2004; Monografia Comunei Poiana Teiului, de Ion Ghiorghiu, 2001, postfaţă George Brăescu, Poemele Bistriţei, de Alecu Iosifescu, 2001, toate sub emblema Ed. „Nona; Un om pe lume, de Alexandru Găina, Ed. Cetatea Doamnei, 2007, Trei Crai de la Răsărit şi Satire umoristice, de Vasile Muscalu, 2008, Luceferii apelor vii, de Vasile Muscalu, 2008, Urme pierdute, C. Ciocoiu, 2009, toate prefaţate de George Brăescu publicate la Ed. Cetatea Doamnei ş. a.

constantin-lupu-1

* 19 mai 1951 – S-a născut, la Gâdinţi, Sagna, violonistul Constantin Lupu, care a trăit cea mai mare parte a vieţii sale la Botoşani şi unde a activat în cadrul Centrului de valorificare a folclorului şi a Orchestrei Rapsozii Botoşanilor.

* 19 mai 1913 – Dezvelirea statuii lui Mihail Kogălniceanu, în centrul oraşului Piatra Neamţ, de unde a fost mutată în actualul loc din faţa Muzeului de istorie.

Corneliu_Coposu_1990

* 20 mai 1914 – S-a născut Corneliu Coposu, fruntaş ţărănist care a stat în închisorile comuniste pentru convingerile sale politice peste 17 ani.

* 20 mai 1937 – S-a născut, la Vânători-Neamţ, actorul Constantin Bârliba, care a jucat la Teatrul Victor Ion Popa din Bârlad, Teatrul Naţional Vasile Alecsandri din Iaşi, Teatrul Naţional din Bucureşti. A jucat în mai multe filme, printre care Toamna bobocilor, Iarna bărbaţilor, Cursa, Buletin de Bucureşti, Lumini şi umbre, Drumeţ în calea lupilor ş.a.

*  20 mai 1932 – A apărut, la Roman, Analele Romanului, revistă literară, ştiinţifică şi economică, propunându-şi să fie „oglinda năzuinţelor de mai bine, înfăptuirea gândului dârz şi a visului aripat”. Coordonator principal: G. Voevidca, cel care ţinea şi rubrica de informaţii „Cronica” şi publica versuri. Au mai semnat: Victor Eftimiu, George Ranetti, N. Tcaciuc-Albu, Dragoş Vitencu. Proza publicată, exceptând tableta „Tocilaru” semnată de Tudor Arghezi (tradusă şi în limba franceză), este nesemnificativă. Consemnăm câteva traduceri din Horaţiu, Baudelaire şi Jules Lemaître, precum şi proverbe sanscrite traduse de George Coşbuc, proverbe franceze traduse de Nicolae Iorga, pagini din opera lui Miron Costin „De neamul moldovenilor…”, editate de Al Epure, care semnează textul „Un prieten romaşcan al poetului Cerna”.

* 21 mai 1855 – S-a născut Constantin Dobrogeanu-Gherea, scriitor şi fruntaş socialist român de origine evreiască.

* 21 mai 1843 – S-a născut, la Târgu Neamţ, sculptorul Dimitrie Tronescu, profesor de sculptură la Academia de Arte Frumoase din Iaşi. O parte din lucrările sale se află la Muzeul de artă din Iaşi dar şi la alte instituţii din ţară precum Pinacoteca din Bucureşti sau Facultatea de medicină.

zilieru

* 21 mai 1933 – S-a născut poetul Horia Zilieru, unul din cei mai importanţi poeţi români contemporani în viaţă, care trăieşte la Iaşi.

* 21 mai 1964 – A murit, la Bucureşti, Tudor Vianu (n. 27 decembrie 1897/ 8 ianuarie 1898, la Giurgiu), estetician, critic și istoric literar, poet, eseist, filosof și traducător român. Este fondatorul școlii de stilistică a Facultății de Litere din București și inițiator al catedrei de literatură universală, căreia i-a fost multă vreme șef. Tudor Vianu a fost profesor titular de estetică, director al Teatrului Naţional (1945).

200px-Tudor_Arghezi

* 21 mai 1880 – S-a născut scriitorul Tudor Arghezi, pseudonimul lui Ion Nae Theodorescu, (d.  14 iulie 1967, Bucureşti), scriitor român cunoscut pentru contribuția sa la dezvoltarea liricii românești sub influența baudelairianismului. Opera sa poetică, de o originalitate exemplară, reprezintă o altă vârstă marcantă a literaturii române. A scris, între altele, teatru, proză (notabile fiind romanele Cimitirul Buna Vestire și Ochii Maicii Domnului), pamflete, precum și literatură pentru copii. A fost printre autorii cei mai contestați din întreaga literatură română. Pseudonimul Arghezi provine, explică însuși scriitorul, din Argesis – vechiul nume al Argeşului. Criticul literar Ovid Crohmălniceanu  propunea în studiul consacrat operei poetului din Istoria literaturii române între cele două războaie mondiale o altă explicație, pseudonimul ar proveni din unirea numelor a doi celebri eretici, Arie și Geza. Arghezi este unul dintre autorii canonici din literatura română.

*  21 mai 1936 – S-a născut  Constantin Cucu, la Solonţ, Bacău. Facultatea de Filosofie – secţia ziaristică – a Universităţii din Bucureşti (1958). A fost reporter la ziarul Apărarea patriei (1958-1960), profesor şi director de şcoală la Zemeş – Bacău (1961-1966), director al Casei de Cultură din Moineşti (1966-1967), şef de secţie la ziarul Ceahlăul (1968-1974), inspector cu probleme de învăţământ la UJCM-Neamţ (1974-1989), consilier principal la Bibliopolis SA Piatra-Neamţ (după 1989), redactor-şef al revistei Asachi, seria nouă (1991-2005), redactor şef al săptămânalului Informaţia Primăriei din Piatra-Neamţ (1996-2002), consilier pe probleme de carte la Centru de Cultură şi Arte Carmen Saeculare Neamţ. În anul 2012 a publicat prima sa carte de proză, „În volbura apelor”, Editura Asachi, un volum de povestiri de certă valoare literară.

200px-George_Bacovia

* 22 mai 1957 – A murit poetul George Bacovia (n. 4/17 septembrie 1881, Bacău),  scriitor român format la școala simbolismului literar francez. Este autorul unor volume de versuri și proză scrise în baza unei tehnici unice în literatura română, cu vădite influențe din marii lirici moderni francezi care-i admira.